november 26, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ukrajinská národnosť a štátne občianstvo

V okrese Prešov, žije 722 obyvateľov s ukrajinskou národnosťou.

Štatistický úrad Slovenskej republiky rozposlal 25.2.2022 túto informáciu: Nakoľko som dostala viac otázok ohľadne obyvateľov, ktorí sa hlásia k ukrajinskej národnosti na území SR alebo majú ukrajinskú štátnu príslušnosť podľa sčítania v roku 2021 zasielam vám všetkým spracované informácie. Verím, že vám poslúžia ako podklad k práci, nakoľko je téma smutne, vysoko aktuálna.

Jasmína Stauder
hovorca pre SODB 2021

Informácia:
Ukrajinskú národnosť uviedlo 9 451 trvalo bývajúcich obyvateľov na území Slovenskej republiky.
Ukrajinskú národnosť ako ďalšiu národnosť uviedlo 1 586 trvalo bývajúcich obyvateľov na území Slovenskej republiky.
Ukrajinské štátne občianstvo má 6 339 trvale bývajúcich obyvateľov na území Slovenskej republiky.
Najvyšší počet obyvateľov s ukrajinskou národnosťou sa nachádza v Prešovskom kraji, v ktorom žije 2 859 obyvateľov s ukrajinskou národnosťou (0,35 % zo všetkých obyvateľov kraja).

Z hľadiska okresov sa najvyšší počet obyvateľov s ukrajinskou národnosťou je v okrese Prešov, kde žije 722 obyvateľov s ukrajinskou národnosťou (0,42 % zo všetkých obyvateľov kraja). Z hľadiska podielu obyvateľov s ukrajinskou národnosťou je to však okres Medzilaborce, s podielom obyvateľov ukrajinskej národnosti 2,16 %.
Najvyšší počet obyvateľov s ukrajinským štátnym občianstvom je v Bratislavskom kraji, kde žije 1 984 obyvateľov s ukrajinským štátnym občianstvom.
Najvyšší počet obyvateľov s ukrajinským štátnym občianstvom je v okrese Michalovce (376 obyvateľov s ukrajinským štátnym občianstvom). Z hľadiska podielu sú to však Sobrance (1,01 % zo všetkých obyvateľov okresu má ukrajinské štátne občianstvo).

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky