november 26, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
ilustračné foto ilustračné foto

Vláda schválila odklad odvodov do Sociálnej poisťovne aj za mesiac február

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo úpravu návrhu pre zabezpečenie príjmu rodín v čase pretrvávajúcej pandémie. Aj keď sa núdzový stav skončil, naďalej trvá mimoriadna situácia, ktorá ovplyvňuje platenie a výšky odvodov do Sociálnej poisťovne. Táto situácia si vyžiadala opätovný odklad odvodov a s cieľom zmiernenia ekonomických dopadov sme opätovne navrhli posunúť ich splatnosť aj za február 2022. Nový dátum splatnosti posúvame na 30. júna 2025. Nárok na odklad vzniká zamestnávateľovi a povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), ktorým v dôsledku krízovej situácie dokázateľne poklesli príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Zmena sa bude týkať platby poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ.
Odklad úhrady poistného sa týka platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu v kategórii 3 a 4.
Finančná pomoc z dielne ministerstva práce je najväčšia spomedzi všetkých rezortov. Doposiaľ bolo na udržanie zamestnanosti vyplatených viac ako 2,28 miliardy eur. Na pomoc zamestnávateľom a SZČO boli počas šírenia pandémie koronavírusu prijaté viaceré významné legislatívne zmeny a opatrenia, ktoré pomohli zmierniť jej následky.

Zdroj: ts

Súvisiace položky (podľa značky)