november 26, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
ilustračné foto ilustračné foto Autor: Radomír Kreheľ

Čo urobíte s použitým olejom, ktorý vám ostane po varení?

Vylejete ho do záchoda alebo výlevky, prípadne odnesiete na zberný dvor? Odteraz to bude jednoduchšie. Technické služby mesta Prešov spolu s mestom Prešov prichádzajú s novinkou.

Doteraz ste mohli použité oleje a tuky z domácnosti odniesť na jeden zo zberných dvorov Technických služieb mesta Prešov, a.s. Od 21.februára 2022 spúšťame v rámci celého územia mesta Prešov, v rodinných domoch aj v bytovkách, novú službu pre Prešovčanov a to zber olejov priamo "od dverí". Zber jedlých olejov a tukov v rodinných domoch bude prebiehať spolu s papierom, t.z., že v kalendári triedeného zberu na rok 2022, kde sú vyznačené termíny zberu papiera je možnosť v daný deň zberu odovzdať aj použitý olej. Obyvatelia bytoviek majú možnosť odovzdať použitý olej vždy v deň mobilného zberu papiera. Informácie o termínoch sú vždy vopred vylepené na vchodoch bytoviek. Ísť s použitým olejom na zberný dvor nie je pre každého komfortné. Keď teda naozaj chceme, aby sa tento odpad triedil, je dobré prísť s touto službou bližšie k občanovi. Služba je pre obyvateľov zdarma.

Aký typ olejov sa bude zberať ?

• všetky použité jedlé oleje a tuky v domácnosti na prípravu jedla - rastlinné oleje, olej zo šalátov, olej z konzervovaných potravín (ryby v oleji, sušené paradajky, nakladané syry a pod.), marinády na grilovanie, olej z vyprážania a fritovania,

• všetky typy živočíšnych tukov - maslo, masť, výpek

Aký typ olejov sa nezbiera ?

• mazivá, motorové a hydraulické oleje

Ako zbierať ?

Použitý kuchynský olej a tuk zbavte zvyškov jedál, nalejte ho do plastovej fľaše so závitovým uzáverom. Uzatvorenú fľašu vyložte pred bránku rodinného domu v deň zberu papiera, resp.počkajte na dodávku v rámci mobilného zberu papiera pri bytovkách. Olej nesmie byť v žiadnom prípade v sklených fľašiach !

Výhody zberu použitých jedlých olejov a tukov

• eliminácia zanášania odpadového potrubia

• znižovanie nákladov na údržbu potrubia

• prevencia havárií kanalizačnej siete

• zabezpečenie správneho chodu kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd

• znižovanie znečistenia zdrojov pitnej vody, povrchových, podzemných a odpadových vôd, redukcia produkcie CO2

• šetrenie prírodných zdrojov vďaka recyklácii odpadu

• objem vytriedených jedlých olejov vstupuje pozitívne do výpočtu miery triedenia v meste

STOP vylievaniu oleja do kuchynského drezu

Ak vylejete olej do kuchynského drezu, na stenách potrubia v celej potrubnej sieti sa vytvárajú nánosy, ktoré spôsobujú upchatie potrubí v domácnosti. Zároveň sa na tieto nánosy zachytávajú zvyšky jedál. Tie sa môžu stať lákadlom pre hlodavce.

Čo s vyzberaným olejom ?

Po vyzberaní budú jedlé oleje a tuky ekologicky spracované a využité ako zložka pri výrobe biopalív.

Zdroj: Ing. Ingrid Mihaľová

Súvisiace položky (podľa značky)