november 26, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

O dotáciu môžete požiadať do konca marca

ilustračné foto ilustračné foto Autor: Radomír Kreheľ

Mesto Prešov zverejňuje výzvu na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a v sociálnej oblasti.

Mesto Prešov oznamuje, že v súlade s novým Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov poskytne aj v roku 2022 dotácie na podporu činnosti a aktivít v týchto oblastiach:

kultúra,
sociálna oblasť,
šport.

V oblasti kultúry mesto poskytuje dotácie len na podporu kultúrnych podujatí organizovaných výlučne na území mesta Prešov.

V sociálnej oblasti poskytuje dotácie na činnosť aj podujatia, aktivity zamerané výhradne na sociálnu pomoc, podporu zdravia a sociálneho kontaktu.

V oblasti športu poskytuje dotácie na podporu činnosti športových klubov, na športové podujatia pre deti a mládež a iné športové podujatia.

Žiadosti o poskytnutie dotácie pre každú oblasť sa môžu podávať na príslušných formulároch najneskôr do 31. marca 2022 (vrátane).

 

V roku 2021 mesto Prešov takto podporilo 132 rôznych subjektov celkovou sumou vyše 357 546 eur. Z nich 250 000 eur smerovalo pre 75 subjektov z oblasti športu. Z toho 48 žiadostí bolo zameraných na činnosť mládežníckych športových kolektívov a 27 žiadostí na podporu organizácie športových podujatí.

Oblasť kultúry mesto podporilo sumou 88 946 eur, ktorá bola rozdelená pre 37 žiadateľov. Vyše 18 600 eur bolo určených pre sociálnu oblasť, kde bolo podporených 20 subjektov.

Podmienky poskytovania dotácií ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č, 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov, ktoré nájdete na http://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=580%3A0%3A

Formuláre žiadostí nájdete na týchto odkazoch:

pre kultúru: http://www.presov.sk/ziadost-o-dotaciu-v-oblasti-kultury-clanok/mid/312980/.html

pre sociálnu oblasť: http://www.presov.sk/poskytnutie-dotacie-neziskove-organizacie-clanok/mid/313021/.html

pre šport: http://www.presov.sk/ziadost-o-dotaciu-na-podporu-sportu-v-meste-presov-clanok/mid/312980/.html

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Začína sa jesenná deratizácia Začína sa jesenná deratizácia

    Mesto Prešov v týchto dňoch začína s realizáciou pravidelnej celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev, ktorá potrvá počas celého mesiaca október 2022.

  • Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica

    Najstarší dobrovoľný hasičský spolok v Uhorsku vznikol v roku 1835 v Arade. Ako druhý bol v roku 1847 založený spolok v Prešove. Jeho existenciu dokladá Zakladacia listina vydaná 7. júla 1847 v Prešove. V tomto období v Uhorsku vznikali dobrovoľné hasičské spolky, ktoré predstavovali ďalšiu formu organizovaného boja proti požiarom a boli predchodcami dnešných dobrovoľných a profesionálnych zborov. 

  • Vodný bar v meste Vodný bar v meste

    Na Hlavnej ulici pribudol Vodný bar, v ktorom sa môžu Prešovčania osviežiť a doplniť pitný režim počas letných horúčav.