marec 01, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

PSK vyhlásil Výzvu Participatívny rozpočet

ilustračné foto ilustračné foto Autor: Radomír Kreheľ

O pridelení dotácií rozhodne aj verejnosť

Obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) budú mať väčšie právomoci pri prideľovaní dotácií do regiónov. Samospráva totiž vyhlásila novú Výzvu Participatívny rozpočet. Žiadatelia sa do nej budú môcť zapojiť do konca februára. O víťazných projektoch rozhodne verejnosť SMS hlasovaním.

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) schválili novinku v rámci dotačného programu, do ktorej sa bude môcť aktívne zapojiť aj verejnosť. O rozdelení financií pre jednotlivé projekty v roku 2022 rozhodnú obyvatelia kraja prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Krajskí poslanci na túto výzvu vyčlenili 130-tisíc eur. „Našou ambíciou je viac začleniť verejnosť do rozhodovacích procesov kraja a zároveň rozšíriť povedomie o dotačnej schéme PSK medzi všetkých ľudí. Som presvedčený, že participatívny rozpočet bude úspešným programom najmä pre to, že napr. o novom detskom ihrisku budú môcť rozhodnúť samotní obyvatelia, ktorí v danej lokalite žijú,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Dotácie samospráva poskytne na všeobecne prospešné a komunitné verejnoprospešné projekty s cieľom vytvoriť obyvateľom kraja priestor spolupodieľať sa na jej rozhodovacích procesoch. Projekty sú určené na inováciu existujúcej alebo vytvorenie novej verejnej služby vo verejnom priestore, revitalizáciu verejných priestorov alebo komunitnú infraštruktúru vo verejnom priestore.

Termín na predloženie žiadostí je stanovený do 28. februára 2022, pričom žiadateľ môže podať len jednu žiadosť. Posledný marcový deň zverejní PSK projekty na svojom webovom portáli podľa okresov. Verejnosť bude môcť hlasovať za zvolený projekt v termíne od 1. do 15. apríla. Spätná SMS o potvrdení hlasovania je bezplatná, z jedného mobilného čísla bude možné hlasovať len raz.

Podporené budú projekty s najvyšším počtom získaných SMS hlasov v rámci jednotlivých okresov kraja, a to v plnej výške požadovanej dotácie. Na jednu žiadosť je pritom výška dotácie 10-tisíc eur. Spolufinancovanie predstavuje 20 percent zo schválenej dotácie.

Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, neziskové organizácie, Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov (ZSVB), registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, ktoré majú sídlo na území PSK alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť, či poskytujú služby obyvateľom Prešovského kraja.

Cieľom dotačnej Výzvy Participatívny rozpočet je okrem iného zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov a komunít, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania.

Zdroj: Lea Heilová

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.