Vytlačiť túto stránku

Prevzali si aj dekréty

Foto: Dávid Rybovič Foto: Dávid Rybovič

Pred prestolom mariánskej baziliky minor v Ľutine v nedeľu 16. júna pokľaklo osem mladých mužov, diakonov, ktorí skrze vkladanie rúk svojho arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ prijali sväté tajomstvo Kristovho kňazstva.

V preplnenej bazilike spolu s arcibiskupom slávili archijerejskú svätú liturgiu aj emeritný pražský pomocný biskup Ján Eugen Kočiš a vyše 40 kňazov. Presbyterské rady Prešovskej archieparchie sa rozšírili o týchto novokňazov: Pavol Fečkanin, Miroslav Hamarčák, Tomáš Kavuľa, Jozef Košč, Dávid Kravec, Patrik Priputen, Matúš Sejka a Michal Vasiľ.

Foto: Dávid Rybovič

Vo východnom obrade je prvá nedeľa po sviatku Zostúpenia Svätého Ducha nedeľou všetkých svätých. A práve od myšlienky tejto nedele sa v homílii odrazil vladyka Ján a pozval tak novokňazov ako aj celé zhromaždenie vytrvať na ceste k svätosti. Zvlášť sa obrátil na novokňazov a ich manželky a zdôraznil: „Kňaz, ako každý kresťan kráča po ceste k cieľu, k svätosti. Ale musíte kráčať spolu so svojou manželkou, deťmi a spolu so všetkými veriacimi. Svätý kňaz priťahuje, ba priam strhuje aj svojich veriacich k svätosti. Buďte takí, drahí spolubratia, alebo sa aspoň o to zo všetkých síl usilujte. A zaručujem vám, že vo svojej kňazskej službe budete stále vyrovnaní a šťastní a to bez ohľadu na to, na akú farnosť budete ustanovení a neskôr preložení. Drahé manželky novokňazov. Od Vás bude veľa záležať. Bude záležať to, akým smerom sa bude uberať život vášho manžela, kňaza a ako sa bude uberať i váš spoločný manželský život. Máte plnú spoluzodpovednosť za tu obrovskú milosť, ktorú dnes vaši manželia, novokňazi dostanú. Mate spoluzodpovednosť za to, čo s tou milosťou urobia, či ju dobre zúročia, alebo vyjde naprázdno. Buďte sväté ženy, dajte si denne záležať na spoločnej modlitbe so svojim manželom, kňazom. Žite čisto. Zbožne vychovávajte svoje deti. Pamätajte, že obidvaja, ba celá rodina budete na svietniku, pred očami ľudí a budú na Vás pozerať z každej strany a v každej situácii. Dávajte len dobré svedectvo a nikdy nie pohoršenie.“

Foto: Dávid Rybovič


Kňazská vysviacka sa uskutočnila v rámci archijerejskej svätej liturgie po cherubínskej piesni. Súčasťou kňazského svätenia v byzantskom obrade je najprv predstavenie svätencov svätiteľovi, potom trikrát v sprievode kňaza obchádzajú oltár a bozkávajú jeho štyri rohy, lebo odteraz už budú pri ňom stáť ako priami vysluhovatelia a správcovia Božích tajomstiev. Po vyznaní viery a sľube poslušnosti Svätému Otcovi a arcibiskupovi nasledovala podstatná časť kňazskej vysviacky – vkladanie rúk a modlitba vladyku. Nakoniec za spevu Axios – Je hodný prijali znaky kňazskej služby kňazské rúcho a liturgikon – knihu pre slávenie nekrvavej obety. Potom už spolu so svojim arcibiskupom a ostatným duchovenstvom slávili svätú liturgiu.

Foto: Dávid Rybovič


Na konci v ďakovnej reči Matúša Sejku odznel aj známy výrok vladyku Jána: „Čo nás nič nestojí, za nič nestojí,“ pričom zdôraznil dôležitosť obety v kňazskej službe. Novokňaz Matúš poďakoval vladykovi za udelenie tejto ničím nezaslúženej milosti a daru kňazskej služby a uistil ho, že sa budú zo všetkých síl snažiť v službe Kristovi a veriacemu ľudu.

Foto: Dávid Rybovič


Na slávnosti bola prítomná aj mystička Myrna Nazzour z Damasku, ktorá v tomto čase pricestovala na Slovensko, aby vo viacerých chrámoch prinášala svoje osobné svedectvo. Slová povzbudenia povedala aj na spoločnom obede, kde zdôraznila a pozvala novokňazov vytvárať jednotu. „Jednotu s Kristom, jednotu s manželkami, jednotu s arcibiskupom a kňazmi a jednotu s veriacimi. Lebo tento svet potrebuje vidieť, že sme jednotní a týmto postojom, vydáme najkrajšie svedectvo“, dodala Myrna.

Po spoločnom obede si novokňazi prevzali ich prvé dekréty na kaplánske miesta, kde sa od 15. júla ujmú svojej kňazskej služby.

Zdroj: Michal Pavlišinovič, hovorca Prešovskej archieparchie

Najnovšie od Televízia TV7

Súvisiace položky (podľa značky)