máj 24, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Opravili sa priestory v zariadeniach vo Vyšných Ružbachoch a Prešove

Dotácie kraja pomáhajú realizovať sociálne projekty

Dotácie z Výzvy pre región Prešovského samosprávneho kraja umožnili v uplynulých mesiacoch realizáciu projektov v zariadení vo Vyšných Ružbachoch a v Prešove, ktoré poskytujú starostlivosť a komplexný prístup seniorom, imobilným či ťažko chorým občanom. Na skvalitnenie a modernizáciu časti ich vnútorných priestorov im boli z výzvy prešovskej župy poskytnuté financie vo výške spolu viac ako 29-tisíc eur.

Vo Vyšných Ružbachoch podporil kraj v rámci svojho dotačného programu Výzva pre región 2021, podprogram „Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti“, projekt v tamojšom Zriadení sociálnych služieb Senior residence. Realizovaný bol v mesiacoch máj až august 2021 a zahŕňal rekonštrukciu kuchyne s vytvorením samoobslužného pultu pre 60 klientov zariadenia a zároveň priestoru na trávenie ich voľného času a spoločné stretnutia či stretnutia s rodinnými príslušníkmi. Kraj tento zámer podporil sumou 14 379 eur.
Dotačné peniaze PSK pomohli zariadeniu aj vlani, kedy z regionálnej výzvy sa vďaka príspevku z rozpočtu kraja vo výške 20-tisíc eur mohla zrealizovať oprava zničenej terasy.

Výzva pre región 2021 umožnila i realizáciu sociálneho projektu „Chráňme a starajme sa o tých najzraniteľnejších“ v Dome sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej ulici Prešove. Ten poskytuje starostlivosť zdravotne znevýhodneným občanom, predovšetkým seniorom s poruchami mobility, rôznymi typmi demencie či Parkinsonovej a Alzheimerovej choroby, a to spolu pre 14 klientov. Projekt sa realizoval v lete tohto roku a priniesol vybudovanie kúpeľne v dvoch izbách, vytvorenie zdravotného-bariérového filtra, ako aj priestoru pre šatňu, oddych a psychohygienu personálu po covidovej udalosti. Celkovo išlo o úpravu priestoru a vytvorenie vhodnejších praktických, bezbariérových a bezpečných podmienok na bývanie klientov. Zariadeniu bola poskytnutá dotácia PSK vo výške 14 700 eur.

„Z Výzvy pre región sme len v tomto roku podporili celkovo sedem projektov zo sociálnej oblasti v hodnote viac ako 90-tisíc eur. Ďalších 29 sociálnych zámerov sme spolufinancovali v rámci Mikroprogramu PSK 2021, a to v celkovej výške takmer 88-tisíc eur. V rámci schémy Výzva predsedu bolo v aktuálnom roku rozdelených 13 900 eur na jedenásť projektov v kraji. Tieto sumy predstavujú konkrétnu pomoc pre konkrétnych ľudí v sociálnej oblasti, ktorí sú vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie alebo aj seniorský vek odkázaní na starostlivosť a opateru, ale aj našu pozornosť. Ak vidíme priame výsledky našich grantových programov, je to pre nás veľmi povzbudzujúce,“ dodal v tejto súvislosti predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Zdroj: Daša Jeleňová

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo