Vytlačiť túto stránku

Prešovský kraj hľadá výnimočné príbehy solidarity a ľudskosti

Oceňovanie výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne aj tento rok vo všetkých krajoch Slovenska, vrátane Prešovského, a taktiež na národnej úrovni.

“Srdce na dlani” je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania, vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek na Slovensku, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci. Nomináciu je možné zaslať priamo Prešovskému dobrovoľníckemu centru do 8. novembra 2021 prostredníctvom oficiálneho webu oceňovania www.srdcenadlani.sk, na ktorom sú dostupné všetky informácie, podmienky nominovania a nominačné hárky. “Oceňovaním Srdce na dlani chceme dať najavo, že si prácu v oblasti dobrovoľníctva vážime pretože každý, kto sa rozhodne vo svojom voľnom čase dobrovoľne pomáhať v akejkoľvek oblasti spoločenského života si zaslúži naše uznanie a vďaku. Prostredníctvom jednotlivých nominácií môžeme navyše verejnosti vyrozprávať inšpiratívne dobrovoľnícke príbehy nominovaných či vyzdvihnúť skupiny, komunity alebo organizácie, ktoré dobrovoľnícku aktivitu vykonávajú alebo podporujú.” uvádza predsedníčka PDC - o.z. Petra Gerhartová.

V minulom roku prijali krajské dobrovoľnícke centrá rekordných 287 platných nominácií a komisie udelili až 91 ocenení či mimoriadnych cien Srdce na dlani. PDC - o.z. prijalo v minulom roku 24 nominácií a udelilo ocenenie 11-tim nominovaným. Na národnú úroveň nominovalo v roku 2020 PDC - o.z. 5-tich ocenených z krajského oceňovania a v silnej konkurencii 60-tich nominácií na národnej úrovni bola dokonca jedna nominácia z Prešovského kraja úspešná - cenu Dobrovoľník roka 2020 si prevzal Slovenský Červený kríž územný spolok Prešov. “V roku 2021 bude odovzdávanie ocenení Srdce na dlani pre PDC - o.z. o to výnimočnejšie, že ide už o 20. (jubilejný) ročník tohto oceňovania v Prešovskom kraji. Prešovské dobrovoľnícke centrum má totiž za sebou najdlhšiu neprerušenú tradíciu oceňovania.” uvádza koordinátorka oceňovania za PDC - o.z. Petra Kováčová.

Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckyh centier a organizácií a CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Srdce na dlani je projekt podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 - 2021”, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. “Teším sa na všetky krásne príbehy dobrovoľníkov, s ktorými sa vďaka nomináciám v tomto roku stretneme. A teším sa tiež na slávnostný večer, počas ktorého budeme ceny tohtoročným oceňovaným odovzdávať, 2. decembra 2021 v PKO Prešov.” hovorí predsedníčka PDC - o.z. Petra Gerhartová.

Zdroj: ts

Najnovšie od Televízia TV7