december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Medzi 25 bodmi rokovania je tiež udelenie Ceny PSK

ilustračné foto ilustračné foto Autor: Radomír Kreheľ

Poslanci krajského zastupiteľstva sa budú zaoberať Cenou PSK

Krajský parlament zasadne už nasledujúci pondelok 18. októbra. Medzi 25 bodmi rokovania je tiež udelenie Ceny PSK či schválenie projektových zámerov pre chod kultúrnych organizácii aj počas pandémie.

Krajskí poslanci sa stretnú na svojom 30. zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) už v pondelok 18. októbra. Celkovo majú na programe 25 bodov rokovania, ktorými sa budú zaoberať prostredníctvom videokonferencie.

Rozhodovať budú napríklad o udelení Ceny PSK. Medzi návrhmi figuruje lekár Andrej Havrilla in memoriam, herec Ján Gallovič i protosynkel (generálny vikár) Prešovskej archieparchie Ľubomír Petrík.

Poslanci sa budú zaoberať aj úpravou rozpočtu, regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných školách na ďalší školský rok 2022/2023, ale aj schválením predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP pre tri školy. A to konkrétne pre SOŠ agropotravinársku a technickú v Kežmarku, Spojenú školu Jarmočnú v Starej Ľubovni a SPŠ strojnícku v Prešove.

Schvaľovať budú projektové zámery kultúrnych organizácií v rámci výzvy zameranej na podporu ich udržateľnosti a chodu počas pandémie, takisto sa budú zaoberať aktualizáciou dokumentu Plánu udržateľnej mobility PSK.

Predmetom rokovania bude okrem iného operačný plán zimnej údržby ciest, návrh dofinancovania rekonštrukcie úseku okresná hranica Svidník – Mičakovce, ale aj odstraňovanie povodňových škôd na mostoch a cestách III. triedy Správou a údržbou ciest PSK. Krajskí poslanci sa budú zaoberať aj povodňami v obci Pichne v okrese Snina.

Zdroj: Lea Heilová

Súvisiace položky (podľa značky)