október 21, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Aktualizované opatrenia v ZSS v súlade s Covid automatom

ilustračné foto ilustračné foto Autor: Radomír Kreheľ

Zmeny v COVID automate sa dotýkajú aj zariadení sociálnych služieb

Zhoršujúca sa pandemická situácia prináša nové pravidlá v jednotlivých častiach Slovenska. Podmienky v našich regiónoch sa líšia. Odráža sa to aj vo fungovaní zariadení sociálnych služieb. Režim v nich kopíruje aktuálnu farbu okresu. Zároveň si však každé zariadenie nastavuje ďalšie preventívne opatrenia podľa „osobitného“ semaforu rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na prvom mieste zostáva zachovanie bezpečného prostredia pre klientov a čo najmenšie obmedzenia ich každodenného života v zariadeniach.

So stupňujúcou sa silou tretej vlny pandémie musia zariadenia sociálnych služieb v jednotlivých okresoch individuálne reagovať na akékoľvek zmeny či zhoršenie.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aktualizovalo opatrenia v ZSS v súlade s Covid automatom. Ten určuje zásady protiepidemických prístupov a zachovania bezpečnosti pre klientov v sociálnych službách.
V prípade zhoršenia situácie štatutár daného zariadenia na základe schváleného semaforu prepína v jeho prevádzke jednotlivé farby. V prípade pozitívnych prípadov je zariadenie v spolupráci s RÚVZ uvedené do karantény.

„Pripravili sme covid automat pre čo najefektívnejšiu ochranu klientov aj zamestnancov v zariadeniach. Prostredníctvom online konferencií im budeme zároveň vysvetľovať všetky potrebné informácie, ako majú podľa takto nastaveného automatu fungovať. Zároveň už niekoľko týždňov predzásobujeme VÚC ochrannými pomôckami a antigénnymi testami, aby mohli v predstihu testovať. V súčasnej dobe boli na VÚC distribuované taktiež nazálne Ag testy, pri ktorých nie je pri testovaní potrebný zdravotnícky personál. Odporúčame ich využívať hlavne pri terénnej sociálnej práci a pri sociálnych službách krízovej intervencie. Napríklad opatrovateľky môžu testovať klientov v domácom prostredí, alebo terénny sociálny pracovník môže testovať ľudí bez domova v ich prirodzenom prostredí. V najbližších dňoch predstavíme dôležitú metodiku, podľa ktorej budú zariadenia postupovať v prípade krízovej situácie, nielen tej pandemickej. Našim cieľom je predovšetkým bezpečnosť klientov a zamestnancov, na druhej strane chceme ich život obmedzovať v čo najmenšej možnej miere. Po skúsenostiach vieme, že to je to najdôležitejšie,“ uviedol riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti na ministerstve práce Ján Hudák.

Pre dnes stanovené červené a bordové okresy v zss platí zásada nosenia respirátorov zo strany zamestnancov aj v interiéri, pre klientov sa toto pravidlo vzťahuje na spoločné priestory. Navštevovanie svojich blízkych zostáva v platnosti v súlade s COVID automatom a dodržiavaním nevyhnutných hygienických pravidiel.

Aktuálna situácia v ZSS je stabilizovaná aj vďaka zaočkovanosti, ktorá predstavuje 100 % všetkých, ktorí o to požiadali v rámci skupinových očkovaní. Aktuálne sa nachádza v mimoriadnej situácii 7 zariadení sociálnych služieb, z toho ochorenie covid má 10 zamestnancov a 19 klientov.
MPSVR SR situáciu v zariadeniach neustále monitoruje a zostáva nápomocné pri riešení vzniknutých situácií.

Aktualizované opatrenia v ZSS v súlade s COVID automatom sú zverejnené na stránke ministerstva nasledovne: pdf

Zdroj: MPSVR

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo