október 21, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Pomoc prišla, nezamestnanosť aj tak rastie

ilustračné foto ilustračné foto Autor: Radomír Kreheľ

Príspevky z Prvej pomoci čerpali najmä mikropodniky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) vyplatilo pandémiou dotknutým zamestnávateľom a SZČO k 31. augustu 2021 už viac ako 2,063 miliardy eur. Úrady práce uzavreli so žiadateľmi viac ako 201 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Ministerstvo prostredníctvom schémy Prvá pomoc podporilo viac ako tretinu pracovných miest, pričom najväčší podiel pomoci čerpali podniky s maximálne deviatimi zamestnancami, tzv. mikropodniky.
Inštitút sociálnej politiky publikoval šestnástu aktualizáciu komentáru o „Prvej pomoci“, ktorá poskytuje aktualizovaný pohľad na júnové čerpanie pomoci a zároveň obsahuje aj čiastkové čísla za júl. Sledované údaje potvrdzujú pokračujúci trend v medzimesačnom znižovaní absolútnej výšky čerpania, čo súvisí s vývojom epidemiologickej situácie a znižujúcim sa množstvom podaných žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. V letných mesiacoch sa vyplácala pôvodná schéma Prvej pomoci okrem opatrenia č. 3B, čo súviselo s naviazaním poskytovania finančnej pomoci na Covid automat.
Výška priemernej podpory na jedno pracovné miesto za jún sa pohybovala blízko hranice 550 eur. Značné rozdiely pozorujeme z pohľadu veľkosti žiadateľa. U mikropodnikov sa v posledných mesiacoch vyplácaná pomoc na jedného zamestnanca dlhodobo udržuje na úrovni okolo 660 eur. Pri malých a stredných podnikoch evidujeme určitý pokles priemerného mesačného príspevku, a to pod 493 € za mesiac jún. U veľkých podnikov pozorujeme výraznejšie medzimesačné výkyvy vo výške priemernej pomoci. Za mesiac jún pripadalo na jedného zamestnanca veľkého podniku o takmer 100 € menej ako v predošlom mesiaci, teda okolo 355 € na jednu podporenú osobu.


Zo sektorového pohľadu dochádza len k veľmi malým posunom. Naďalej najväčšiu pomoc čerpajú podniky pôsobiace v priemyselnej výrobe, ktorých podiel na pomoci za mesiac jún bol na úrovni až takmer 28 %. Nasledujú subjekty pôsobiace v stavebníctve s podielom nad 15 % a veľko- a maloobchode s takmer 14 % podielom. V letných mesiacoch sme pozorovali znižovanie čerpania u žiadateľov z odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb, ktorých podiel klesol z aprílových 12,3 % na júnových 8,7 %, čo súvisí najmä so sezónnym charakterom tohto odvetvia.

Aktualizácia správy ISP o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám
Z údajov dostupných k 1. septembru 2021 vyplýva, že miera evidovanej nezamestnanosti rástla v porovnaní s februárom 2020 najvýraznejšie v absolútnom vyjadrení (v p.b.) v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji (nárast o 3,49 p.b., 3,28 p.b., respektíve 2,97 p.b.).

Miera evidovanej nezamestnanosti v percentách a jej zmena (február 2020 – júl 2021)
Prešovský kraj február 2020 - 8,45% / júl 2021 - 11,73%

Napriek postupnému znižovaniu miery evidovanej nezamestnanosti na celoslovenskej úrovni, naďalej sledujeme pomerne výrazné rozdiely v jej rozsahu na úrovni VÚC. Kým kraje zo Západného Slovenska plus Žilinský kraj dosahujú značne podpriemernú úroveň evidovanej miery nezamestnanosti, tak Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj naďalej výrazne zaostávajú. Vypuknutie pandémie, zdá sa, ešte zvýraznilo disproporcie medzi jednotlivými krajmi. Kondícia trhu práce v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa bude odvíjať ako od vývoja epidemickej situácie u nás, tak od jej stavu u exportných partnerov, s ktorými je slovenská ekonomika úzko prepojená.


Indície postupného zvyšovania počtu nakazených za posledné dni doma ako aj v okolitých krajinách však naznačujú, že je namieste očakávať príchod ďalšej, v poradí tretej vlny pandémie, čo sa dotkne aj trhu práce.

 

 

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo