september 18, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Televízie už môžu ovplyvniť voľby do samospráv Doporučený

Foto: ilustračné, poslanci MsZ Prešov Foto: ilustračné, poslanci MsZ Prešov

Politickú reklamu už pri najbližších voľbách do orgánov samospráv môžeme vidieť aj v Televízii TV7.

Televízie s licenciou podľa novej legislatívy platnej od 1.1.2021 môžu zároveň vyhradiť vysielací čas na diskusné programy pre jednotlivých kandidátov do orgánov územnej samosprávy. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov predložili na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Roman Foltin, Juraj Šeliga, Kristián Čekovský, Monika Péter, Miroslav Žiak, Jarmila Halgašová a Radovan Sloboda.

Cieľom schváleného návrhu zákona je umožniť vysielanie politickej reklamy aj počas volebnej kampane volieb do orgánov územnej samosprávy na rovnakých, resp. podobných princípoch, ako to bolo v prípade volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, či pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky. Z novely zákona o volebnej kampani vyplynulo, že RTVS a iný vysielateľ s licenciou môžu vyhradiť najviac 20 hodín času na politickú reklamu v rozhlasovom vysielaní a najviac 20 hodín v televíznom vysielaní. "Táto novela zákona je dôležitá najmä pre lokálne a regionálne televízie, pretože najmä voliči v regiónoch mali obmedzenú možnosť získať informácie na primátorov a starostov, respektíve na poslancov a boli odkázaní na tlačené propagačné materiály, billboardy, či na predvolebné akcie strán a kandidátov." vysvetľuje Radomír Kreheľ, riaditeľ Televízie TV7 v Prešove.

Poslanci Národnej rady mali úpravou zákona na mysli aj to, že regionálne a lokálne médiá sú primárne na to, aby verejnosť informovali o dianí v danom regióne, resp. meste či obci. Do prijatia novely nemohli vysielať politickú reklamu, ktorá je spravidla zhrnutím volebných programov a zámerov jednotlivých kandidátov. Tieto televízie síce mohli vysielať diskusné programy, avšak pri týchto typoch relácií určoval tému moderátor a teda kandidáti sa nemohli vyjadrovať k témam, ktoré považovali za dôležité oni a nie moderátor. Schválená novela zákona je v pozícii, ktorá nikomu nič neberie, iba odstraňuje nedostatky predchádzajúcej právnej úpravy.

Naposledy zmenené pondelok, 06 september 2021 11:59
Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo