september 18, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

 

Po rozsiahlej obnove dvoch najväčších ubytovacích zariadení pre študentov sa Prešovská univerzita v Prešove (PU) pustila aj do modernizácie Študentského domova na Námestí mládeže.

V rámci rekonštrukcie 46-ročnej budovy dôjde k obnove ubytovacích buniek a spoločných priestorov. Študentský domov na Námestí mládeže pozostáva z dvoch výškovo odlišných celkov. Nižšia budova je trojpodlažná, vyššia má päť nadzemných podlaží a jedno podzemné. Do rekonštrukcie prvej etapy je zahrnutá časť bloku B, ktorý pozostáva z troch podlaží a 24 buniek. „Budova bola uvedená do prevádzky v roku 1975 a interiér objektu bol už značne opotrebovaný. V rámci rekonštrukcie objektu preto dôjde k obnove ubytovacích buniek a spoločných priestorov,“ priblížil Ján Mikluš, koordinátor prevádzkovo-technických činností Študentského domova PU. Každá ubytovacia bunka bude vybavená vlastným sociálnym zariadením a na chodbách pribudnú kuchynky pre individuálne stravovanie študentov. Obnovovaná stavba bude zároveň riešená tak, aby všetky jej funkcie boli dostupné aj pre osoby s obmedzenými schopnosťami, nielen pohybovými, ale i zrakovými či sluchovým.

Rekonštrukčné práce zahŕňajú výmenu podláh, obnovu vnútorných omietok a interiér sa kompletne vymaľuje. „Pôvodné sociálne zariadenia sa zmodernizujú a vybavia sa novou sanitou. Existujúce rozvody vody, kanalizácie, ako i elektroinštalácie, vrátane osvetlenia a koncových prvkov sa vymenia za nové,“ ozrejmila investičná technička PU Darina Gajdárová. Podľa jej slov sa v kúpeľniach doplnia nové vykurovacie telesá s napojením na existujúce rozvody.

Súčasťou rekonštrukcie bude aj obnova balkónov a mobiliáru. Na loggiách je navrhnutá výmena podlahy, vrátane súvisiacich prvkov oplechovania, ale tiež modernizácia zábradlia. Pôvodný mobiliár a zabudovaný nábytok sa kompletne demontuje a nahradí novým, pribudnú i nové kuchynské linky. Taktiež sa vymenia interiérové dvere a zárubne.

Celková hodnota rekonštruovanej zákazky bloku B predstavuje sumu bezmála 290 000 € s DPH a je hradená z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z vlastných zdrojov univerzity. Práce by mali byť podľa stanoveného harmonogramu ukončené začiatkom októbra 2021.

S prihliadnutím na finančné možnosti plánuje postupne univerzita pokračovať aj v obnove zvyšnej časti internátu. V súčasnosti dokonca rozbieha procesy rekonštrukcie exteriérovej časti internátu financovanej zo štrukturálnych fondov a vlastných zdrojov. Okrem modernizácie Študentského domova na Námestí mládeže chce PU v budúcnosti obnoviť i posledný internát na Exnárovej ulici.

Študentské domovy PU tvorí komplex štyroch internátov s celkovou ubytovacou kapacitou 1918 miest. Tie najvyťaženejšie a najväčšie (tzv. Starý a Nový internát) sa nachádzajú v areáli univerzity na Ul. 17. novembra a práve ich sa dotkla historicky najrozsiahlejšia rekonštrukcia, ktorá prebiehala v rokoch 2018 – 2020. Ich exteriérová a interiérová obnova stála takmer 4,5 mil. eur.

Zdroj: Anna Polačková

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo