júl 28, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

226 nadbytočných pracovných miest

ilustračné foto ilustračné foto

Slovenská pošta pokračuje v transformačnom procese

Slovenská pošta už minulý rok oznámila realizáciu kľúčových reforiem, ktoré budú viesť k ekonomickej stabilite pošty, vysokej efektivite všetkých procesov a v konečnom dôsledku vyššej kvalite služieb pre všetky cieľové skupiny klientov. Koncepčné reformy sa týkajú všetkých oblastí činnosti Slovenskej pošty – od využívania ľudských zdrojov cez všetky logistické a ostatné procesy až po optimalizáciu pobočkovej siete a modernizáciu produktového portfólia.

V ostatnom polroku pošta prikročila k redukcii poštovej siete všade tam, kde záujem o služby v kamennej pobočke klesol pod trvalo udržateľnú úroveň. Od začiatku roku po súhlase regulačného úradu svoju činnosť ukončili 47 kamenných pôšt. Zároveň však pošta v súlade so svojou povinnosťou, vyplývajúcou z poštovej licencie, zabezpečila poskytovanie poštových služieb iným spôsobom - napr. prostredníctvom poštových doručovateľov.

V roku 2021 sa potvrdzuje trend znižovania počtov listových zásielok, na čo pošta reflektovala aj zjednotením doručovania listových a balíkových zásielok motorizovanými doručovateľmi na vybraných rajónoch. Už dnes obsluhujú viac ako 400 rajónov motorizovaní doručovatelia, čo spolu so zjednotením doručovania vytvára podmienky aj pre rozširovanie doručovacích rajónov, a teda i pre úsporu ľudských zdrojov.

Spomínané zmeny spolu so zvyšovaním efektivity ďalších procesov umožnili Slovenskej pošte redukciu ďalších 226 nadbytočných pracovných miest. V priemere bude v jednom okrese zrušených 2,9 pracovného miesta. „V súčasnosti zamestnávame 12 370 zamestnancov. Sme jedným z najväčších zamestnávateľov v krajine, a to aj napriek tomu, že na konci februára sme zredukovali počet pracovných miest o 750, pracovný pomer skončilo 547 zamestnancov a ostatní prijali inú prácu alebo sú na rodičovskej dovolenke. V koncepcii rozvoja Slovenskej pošty na ďalšie roky hrajú zamestnanci dôležitú úlohu, lebo práve oni sú zárukou zlepšovania našich služieb pre klientov. Redukcia nadbytočných pracovných miest nám umožňuje držať rastúce mzdové náklady pod kontrolou a na druhej strane vytvárať predpoklad pre budúci rast miezd v závislosti od ekonomických výsledkov pošty,“ hovorí Martin Ľupták, predseda Predstavenstva Slovenskej pošty.

Slovenská pošta bude dotknutým zamestnancom ponúkať inú vhodnú prácu a každý zamestnanec, ktorý sa rozhodne neprijať ponuku inej práce, dostane odstupné v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou, a to podľa počtu odpracovaných rokov.

Zdroj: ts

Súvisiace položky (podľa značky)

 • Zákaznícka zóna Moja ePošta Zákaznícka zóna Moja ePošta

  Pošta ponúka klientom ďalšie služby, ktoré je možné zriadiť už aj online, využiť ich môžu aj počas dovoleniek

 • Ruší sa oslobodenie od dane Ruší sa oslobodenie od dane

  Slovenská pošta oznamuje zmeny v medzinárodnej pošte, cez prázdniny znižuje poplatky

 • Známka s tematikou ochrany prírody Známka s tematikou ochrany prírody

   

  Slovenská pošta vydá v stredu 30. júna 2021 poštovú známku „Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody – Studničkár tatranský“, s nominálnou hodnotou 1,90 €.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo