september 20, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Sčítaných je 5 150 000 obyvateľov

Foto: ilustračné, MsÚ Prešov máj 2020 Foto: ilustračné, MsÚ Prešov máj 2020 Autor: Radomír Kreheľ

Po piatom týždni asistovaného sčítania Štatistický úrad Slovenskej republiky konštatuje, že zber údajov pre SODB 2021 sa úspešne blíži do svojho finále.

K 7. 6. je na území Slovenskej republiky zriadených 3 162 kontaktných miest. Obyvatelia Slovenska majú k dispozícii pomoc od 3 824 stacionárnych asistentov a k obyvateľovi domov je pripravených prísť 5 033 mobilných asistentov. Zoznam a adresy kontaktných miest nájdu obyvatelia okrem informačných zdrojov svojho mesta a obce aj na stránke www.scitanie.sk. Číslo call centra na nahlasovanie mobilnej asistencie je 02/20924919.

Po piatom týždni počet sčítaných obyvateľov dosiahol 5,15 milióna
V piatom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej republike zvýšil na 5,15 milióna obyvateľov, pričom sa asistovane od 3. 5. 2021 sčítalo viac ako 302-tisíc obyvateľov, čo je o 55-tisíc asistovane sčítaných viac ako týždeň predtým.

Prešovský kraj

Prešovský kraj naďalej v asistovanom sčítaní vedie v rámci SR.

V Prešovskom kraji je zriadených 718 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 826 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 1 017 mobilných asistentov.

Prešovský kraj evidoval k 31. 3. 2021 po online sčítaní 82,6 % sčítaných. K 7. 6. 2021 sa počet sčítaných obyvateľov kraja zvýšil na 92,1 %. V Prešovskom kraji sa od začiatku asistovaného sčítania sčítalo takmer 79,7 -tis. obyvateľov.

V kraji je 664 obcí. Celkovo 565 obcí v kraji má podiel sčítaných obyvateľov nad úrovňou 90 %. Jedna obec - Vyšná Jablonka eviduje len 68,2 % sčítaných obyvateľov z odhadovaného počtu.


PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie: „Celkovo hodnotíme sčítanie obyvateľov ako úspešné. Svedčí o tom už výsledok online sčítania, keď sa na ňom zúčastnilo viac ako 4,8 milióna obyvateľov. Asistované sčítanie sa rozbiehalo pomalšie, ale potvrdilo svoju nevyhnutnosť práve v regiónoch s digitálne vylúčenými, kde aj zaznamenávame jeho najvyššiu intenzitu (Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj). K 7. 6. 2021 máme 2 424 obcí, ktoré majú podiel sčítaných viac ako 90 % z odhadovaného počtu.“

Doplňujúce informácie

Pre koho je určené asistované sčítanie
Pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania.

Ako sa bude realizovať asistované sčítanie
Samospráva na území miest a obcí zriadila kontaktné miesto alebo miesta. Tu je k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Obyvateľ môže navštíviť ktorékoľvek kontaktné miesto bez ohľadu na jeho trvalý pobyt. Ak sa nemôže dostaviť na kontaktné miesto v čase prevádzkových hodín, môže si k sebe domov objednať mobilného asistenta a to zavolaním na obec alebo na číslo call centra 02/20924919. Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa a dohodne sa na presnom čase, kedy zrealizuje sčítanie u obyvateľa doma. Tak na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).

Zdroj: ts

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo