január 28, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Autor foto: Jakub Jurčišin Autor foto: Jakub Jurčišin

Viac ako dvesto kňazov Prešovskej archieparchie sa zišlo v Ľutine na kňazskom dni.

28. mája v Bazilike minor v Ľutine začali slávením svätej liturgie, ktorej predsedal arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a homíliu ohlásil Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej archieparchie.

„Slávime najkrajšie obdobie liturgického roka – obdobie Paschy. Tento sviatok je jednou výzvou pre nás, aby sme sa aj my stali mužmi Paschy, zdôraznil vo svojej homílii Petrík. „S týmto postojom máme vstávať a večer zaspávať. Možno sa pýtate, čo to znamená byť mužom Paschy? Ani nás kňazov neobchádzajú rôzne problémy. Či už sú to zdravotné problémy, alebo problémy v manželskom živote, pri výchove detí, či starosti v pastorácii. Vo všetkých týchto problémoch, starostiach a krížoch, máme my ako prví zvestovať a spolu s Kristom prejsť Paschu. Tento kňazský deň má nás všetkých posilniť, aby sme vnímali Krista ako víťaza nad tvojím a mojím problémom. Pokiaľ toto budeme vnímať a zvestovať to svojím životom, svojou službou ľudu, staneme sa vzorom pre ľudí a ukážeme im čo je to Pascha. Čo je to ten prechod zo smrti do života v živote kresťana.“

Po svätej liturgii nasledoval príhovor Petra Valička, riaditeľa Gréckokatolíckej charity v Prešove, ktorý prezentoval jej pôsobenie na území Prešovskej archieparchie a zároveň pozval kňazov na Fórum Mosty charity, kde sa budú môcť dozvedieť viac o vzniku a pôsobení tzv. farských charít. Toto fórum sa uskutoční 17. októbra.

Po ňom nasledovala katechéza otca Jozefa Zorvana, ktorý priblížil prítomným kňazom pastoráciu vo svojej farnosti založenú na princípe farských evanjelizačných buniek. V nej sa spätne obzrel na istý moment v jeho pastorácii, kedy sa začal zaoberať otázkou ako podchytiť tých veriacich, ktorí nechodia do chrámu. Pri hľadaní rôznych pastoračných spôsobov ho zaujal systém, ktorý v roku 1987 priniesol z USA do Európy do talianskeho Milána otec Piergiorgio Perini. Táto pastoračno-evanjelizačná metóda vytvára vo farnostiach malé skupinky veriacich spravidla do 12 členov, ktorí sa schádzajú po domoch, podobne ako prví kresťania a pri spoločnej modlitbe a zdieľaní vytvárajú si postupne silnejšie puto ku Kristovi aj k sebe navzájom. S odstupom času sú pozývaní sami priložiť ruku k dielu, tým že evanjelizujú, formujú, angažujú sa v rôznych činnostiach vo farnosti.

Katechéza otca Jozefa bola umocnená aj svedectvom štyroch laikov z jeho farnosti, ktorí veľmi pekne a s odvahou rozprávali o tom, ako Kristus cez tento jednoduchý systém farských buniek zmenil nielen ich životy, ale aj životy a smerovanie ich blízkych.

Popoludní sa kňazi stretli na modlitbe Molebenu k Presvätej Bohorodičke a následne sa rozišli do svojich farností. V Dome sv. Mikuláša sa ešte uskutočnilo pracovné stretnutie arcibiskupa, kúrie a protopresbyterov Prešovskej archieparchie.

 

Zdroj: Michal Pavlišinovič

Naposledy zmenené štvrtok, 30 máj 2019 08:21