január 28, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Prebehlo rokovanie štrajkujúcich

V utorok 28. mája sa uskutočnilo stretnutie zástupcov vedenia Dopravného podniku mesta Prešov, zástupcami mesta Prešov, štrajkovým výborom a zamestnancami DpMP.

Diskusia o zvýšení mzdových taríf prebehla s ponukou vedenia podniku a prísľubom navýšenia taríf o 0,40 eur. Štrajkový výbor a zamestnanci to zamietli a opätovne predložili požiadavku navýšenia o 0,70 eur s platnosťou od 1. júla 2019 a ďalším navýšením o 0,30 eur s platnosťou od 1. januára 2020.

Viceprimátor mesta Prešov Vladimír Feľbaba sa na rokovaní vyjadril: „Nechceme ísť do možností, ktoré mesto nevie zagarantovať. Záleží na tom, aby sme sa o tom rozprávali a hľadali priestor na to, aby zvýšenie miezd bolo. Treba povedať aj B -podľa môjho názoru bude musieť dopravný podnik v budúcnosti prejsť aj určitou konsolidáciou. Nie je to len o tom, že sa nejaké peniaze nájdu, ale aj o tom, že musia prísť i niektoré reštriktívne opatrenia. O tom musí prebehnúť ešte diskusia.“ V rámci rokovania odznelo zo strany mesta predovšetkým vysvetlenie, že navýšenie mzdových taríf o  sumu vyššiu než 0,40 eur musí byť predmetom rokovania a schválenia mestským zastupiteľstvom. V prvom kroku by však mal byť návrh prednesený na Mestskej rade (29. mája 2019).

Piatkový štrajk sa neruší

Vyžiada si obmedzený režim prevádzky mestskej hromadnej dopravy v Prešove. Snahou vedenia podniku, aj samotného mesta je situáciu stabilizovať tak, aby sa čo najmenej dotkla obyvateľov mesta. Vedenie podniku čaká na informáciu zo strany zamestnancov, koľkí sa do štrajku zapoja.

Zamestnanci, ktorí sa rozhodnú nastúpiť do piatkovej zmeny by tak mali zabezpečovať prevádzku mestskej hromadnej dopravy počas jeho trvania. Predbežne sa pracuje s variantom prevádzky 6 liniek, ktoré zabezpečia prístup občanov k nemocnici a zdravotníckym zariadeniam, ako aj ku školám. Pre tento variant sa ráta s nástupom 12 vodičov do zmeny. Ak bude ich počet vyšší, je možné predpokladať aj zabezpečenie víkendového režimu prevádzky mestskej hromadnej dopravy, ktorý je síce obmedzený, ale pre potreby občanov prijateľnejší. Všetky potrebné informácie bude Dopravný podnik mesta Prešov ako aj mesto Prešov zverejňovať prostredníctvom všetkých dostupných komunikačných kanálov, aby tak bola zabezpečená dostatočná informovanosť občanov. Prosíme občanov o trpezlivosť a súčinnosť v tejto situácii a využitie alternatívnej formy dopravy.

Zdroj: Mgr. Eva Peknušiaková, PhD., hovorkyňa mesta Prešov