jún 12, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Slovenská pošta ponúka klientom prehľadnú a pohodlnú komunikáciu pri vybavovaní elektronického colného konania

Klienti Slovenskej pošty, ktorí očakávajú zásielku zo zahraničia s potrebou jej preclenia, môžu od 1. mája 2021 využiť novú formu elektronickej komunikácie s colno-deklaračnými oddeleniami. Cez www.posta.sk v časti Sledovanie zásielok môžu Slovenskú poštu požiadať o využitie jej colno-deklaračných služieb pri preclievaní zásielok. V užívateľsky prehľadnom prostredí budú priamo „navedení“ na poskytnutie podkladov potrebných pre colné konanie. Pošta ponecháva aj možnosť „papierovej“ (emailovej) komunikácie, ktorá bola využívaná doteraz.

Pri príchode zásielky, pri ktorej je potrebné colné konanie, Slovenská pošta zašle klientovi na email (ak je emailová adresa uvedená) elektronické avízo o uložení zásielky do skladu dočasnej prekážky. Ak emailová adresa nie je uvedená, avízo je zaslané poštou.
Po doručení avíza má zákazník možnosť poštu elektronicky požiadať o využitie jej colno-deklaračných služieb v colnom konaní, odmietnuť služby poskytované poštou alebo odmietnuť zásielku prostredníctvom www.posta.sk v časti Sledovania zásielky. Rovnakou cestou môže klient elektronicky predložiť dokumenty potrebné pre colné konanie. Na webovej stránky pošty v časti Sledovanie zásielok klient nájde informáciu o začatí a priebehu elektronického colného konania.

Komunikácia s colno-deklaračnými oddeleniami prostredníctvom webovej stránky Slovenskej pošty v časti Sledovanie zásielok prináša klientom Slovenskej pošty väčšie pohodlie, prehľad a v konečnom dôsledku skráti čas samotného colného konania.

Zdroj: ts

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo