máj 09, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

MsZ online, či prezenčne? Doporučený

Foto: ilustračné, MsZ 24.3.2021 Foto: ilustračné, MsZ 24.3.2021 Autor: Radomír Kreheľ

Na anketu zareagovala polovica poslancov.

Síce sa pandemická situácia zlepšuje a vláda SR prichádza s postupným uvoľňovaním opatrení, treba sa mať na pozore. Aj takéto závery vyplynuli z ankety, ktorú sme v čase od 22. do 24. apríla 2021 mailovou formou zaslali poslancom Mestského zastupiteľstva v Prešove. Otázky sme posielali na 30 mailových adries zverejnených na stránke mesta. Mestských poslancov máme v Prešove v počte 31. Poslankyňa Daniela Mrouahová na stránke mesta nemá zverejnenú adresu a tak sme jej naše otázky neposlali. Keďže nám prišla len približne polovičná odozva, je na mieste sa opýtať, či sú na stránke mesta aktuálne mailové adresy, alebo tieto otázky poslanci odignorovali.

V ankete nás hlavne zaujímalo blížiace sa rokovanie 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. To sa má uskutočniť v stredu 28. apríla 2021 so začiatkom o 13.00 hod. prostredníctvom videokonferencie. Michal Džupin (poslanecký klub OĽANO a nezávislí): "Aj keď sa pandemická situacia zlepšuje najbližšie zasadnutie MsZ by sa malo ešte konať online formou. Ak čísla budú aj naďalej klesať, som za to, aby sme sa na májovom zasadnutí MsZ stretli v poslaneckých laviciach." To bola jedna z odpovedí na otázku: "Ste za rokovanie MsZ online formou a prečo?"

Ak ste sa zamysleli pri pohľade na graf, ktorému poslancovi je to jedno, tak vedzte, že pár slovná odpoveď nemusí vyjadrovať to čo celé súvetie. František Oľha (nezaradení poslanci): "V zásade mi je jedno, či rokujeme ONLINE alebo prezenčne. Ako poslanci MsZ máme v užívaní počítače, ktoré sú vhodné na ONLINE rokovanie. A ako externý pedagogický zamestnanec SPŠE Prešov som bol zaočkovaný proti COVID-19 a pravidelne absolvujem testovanie, takže som pripravený zúčastniť sa aj na prezenčnom rokovaní MsZ mesta Prešov na MsÚ Prešov." Z odpovedí na prvú našu otázku ešte vyberáme.

Miroslav Benko (poslanecký klub SMER – SD, MOST-HÍD a nezávislí poslanci): "Určite nie som za online formu mestských zastupiteľstiev. Bola situácia, keď boli sprísnené podmienky na celom Slovensku, tak v takomto prípade iná možnosť ako online rokovania neprichádzala do úvahy. Ale teraz určite preferujem prezenčnú formu. Keď sme spolu v zasadačke, tak možno by ani nevznikla situácia, keď sme o materiáli Rokovací poriadok nezahlasovali ako celku, ale len o pozmeňujúcom návrhu. V zasadačke by sme na to predsedajúcu upozornili." 

Mikuláš Komanický (poslanecký klub SMER – SD, MOST-HÍD a nezávislí poslanci): "Vzhľadom na môj vek, som za online."

Svetlana Pavlovičová (poslanecký klub SMER – SD, MOST-HÍD a nezávislí poslanci): "Uprednostním rokovanie prezenčnou formou za dodržania potrebných opatrení a preferujem skorší začiatok rokovania, nie so začiatkom o 13:00, aby sa predchádzalo niekoľkodňovým zdĺhavým a prerušovaným rokovania MsZ."

Renáta Fedorčíková (poslanecký klub KDH, NOVA a nezávislí): "Nie, predložiť PCR test, napr. z pondelka a mohlo by byť prezenčne."

Martin Kovalčík (poslanecký klub OĽANO a nezávislí): "Áno som. V plánovanom čase je to vhodnejšie. Dôvodom je predovšetkým bezpečnosť v súvislosti s pandémiou a tiež aj potenciál odkomunikovať a schváliť navrhované body programu MsZ formou videokonferencie."

V terajšej pandemickej situácii si už mnohí zvykli na rôzne online rokovania, či výučbu. Je známe, že žiaci nabehli na formu online vyučovania vcelku hravo. Zároveň je potrebné si priznať, že internetové pripojenie musí byť stabilné aj niekoľko hodín. Prerušenie pripojenia by mohlo mať vplyv na hlasovanie. Aj kvôli tomu naša druhá otázka znela: Odkiaľ sa pripájate na rokovanie MsZ? (z pracoviska, z domu, z MsÚ ...).

Vyberáme odpovede:

Jaroslava Kutajová (poslanecký klub SMER – SD, MOST-HÍD a nezávislí poslanci): "Počas online zastupiteľstiev som sa pripájala na MsÚ, keďže nie som veľmi technicky zdatná a vždy mám obavy, že sa niečo pokazí a nebudem to vedieť spojazdniť."

Martin Eštočák (nezaradení poslanci): "Z domu. Je to problém, ak začneme až o 10-tej a následne až do 20-tej fungujeme. Mám rodinu, malé dieťa, nedá sa to skĺbiť."

 

Začiatok online rokovania poslancov je plánovaný na 13.00 hodinu. I keď sa táto otázka nie veľmi páčila jednému poslancovi, my sme ňou mierili inam. Ľudovít Malaga (poslanecký klub SMER – SD, MOST-HÍD a nezávislí poslanci): "Prepáčte, ale z Vašej strany podľa mňa netaktná a neprofesionálna otázka, ale odpovedám : V čase rokovania MsZ a pri svojej poslaneckej práci ( Komisie MsZ, VMČ, DR atď) , v súlade a možnosťami vyplývajúcimi pre poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev v zákone o obecnom zriadení." Skôr čo sme otázkou predpokladali, svojou odpoveďou obsiahol Richard Drutarovský (nezaradení poslanci): "Prácu musím dobehnúť v ďalších dňoch alebo ju vopred nadpracovať. V mnohých dedinách robia preto zasadnutia buď v sobotu alebo cez pracovné dni večer o piatej alebo šiestej ... . Prešov ako veľké mesto, teda presnejšie radnica predpokladá pri svojom prístupe ku poslancom, ako by boli poslanci profesionáli. Nezodpovedajú žiadne vytvorené podmienky ani metódy práce mestského úradu sa tomu neprispôsobujú." Pre čitateľov uvádzame, že za celý kalendárny rok má nárok na dovolenku zamestnanec - najmenej 20 dní. V prípade zamestnanca, ktorý dovŕši najmenej 33 rokov veku je základná výmera dovolenky najmenej päť týždňov, čiže 25 dní. Pri plánovanom počte zasadnutí Mestského zastupiteľstva počas roka v počte 12, prichádza poslanec o nemalú porciu voľna. 

Zuzana Tkáčová (poslanecký klub KDH, NOVA a nezávislí): "V čase rokovania MsZ v zamestnaní čerpám dovolenku alebo náhradné voľno, home office vzhľadom na povahu práce nemôžem vykonávať z domu." 

Slávka Čorejová (nezaradení poslanci): "Som učiteľka, takže teraz (v čase home office) si to vždy vhodne vopred načasujem tak, aby som sa mohla pripojiť na zasadnutie MsZ (buď žiaci majú samostatnú prácu, pridelený test, či  prezentáciu). Ak nie je dištančné vyučovanie, tak mávam dovolenku." 

Marcela Antolová (poslanecký klub OĽANO a nezávislí): "Momentálne som na rodičovskej dovolenke."

Martin Lukáč (poslanecký klub OĽANO a nezávislí): "Podnikám, takže si čas prispôsobím podľa seba aby som mal pokoj a mohol sa kľudne venovať MSZ"

Štefánia Andarščíková (poslanecký klub SMER – SD, MOST-HÍD a nezávislí poslanci): "Som uvoľnená na zasadnutia podľa zákona a paragrafu k výkonu funkcie poslanca."

Poslanci sa aj tentokrát stretnú pri svojich monitoroch 28.4.2021 od 13:00.

Návrh programu rokovania:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

2. Návrh na schválenie investičného úveru.

3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/Z/2021.

4. Návrh na schválenie investície obchodnej spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s. r. o.

5. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
5.01. Návrh na schválenie MP – zrušenie a zmena uznesenia č. 497/2021 zo dňa 24. 2. 2021 –
odkúpenie pozemku - Ul. Jarková
5.02. Návrh na schválenie MP – odkúpenie pozemkov - Ul. Zlatobanská a Ul. Pod Hrádkom
5.03. Návrh na schválenie MP – odkúpenie bytov - Ul. Bajkalská
5.04. Návrh na schválenie MP– predaj pozemku – Pavlovičovo námestie
5.05. Návrh na schválenie MP– zámer predaja PP – Ul. Vajanského

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
6.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého prenájmu NP – Ul. Hlavná 72
6.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého prenájmu – Borkút

7. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra mesta.

8. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 4. štvrťrok 2020.

9. Prerokovanie upozornenia prokurátora na porušenie ust. § 6a ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pri vydaní a schválení Prevádzkového poriadku plateného parkovania motorových vozidiel.

10. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2020.

11. Návrh na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

12. Návrh na schválenie – Návrh Memoranda o spolupráci pri zabezpečení hokejovej Extraligy SR v meste Prešov.

13. Rôzne.

14. Interpelácie.

15. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

16. Záver.

Autor: Radomír Kreheľ

Naposledy zmenené utorok, 27 apríl 2021 10:43

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo