máj 09, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Slovenská pošta vydáva poštovú známku „100. výročie narodenia Štefana Romana“

Slovenská pošta 16. apríla 2021, vydáva poštovú známku „100. výročie narodenia Štefana Romana“, s nominálnou hodnotou 1,00 €. Poštová známka rozmerov 44,1 × 26,5 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme tlačového listu s 30 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu v kombinácii s líniovou roskresbou spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Motívom poštovej známky je podobizeň zakladateľa Svetového kongresu Slovákov Štefana Romana.


Súčasne s poštovou známkou vychádza obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 16. 4. 2021 a domicilom mesta Trebišov. Na FDC je javorový list s motívom slovenskej hory Jastrabej veže. Motívom FDC pečiatky je ikona s motívom hlavy Krista z východoslovenského regiónu. FDC vytlačila technikou oceľorytiny spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal Karol Felix. Autorom líniovej rozkresby poštovej známky a rytiny FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.

Zdroj: ts


Životná púť 16-ročného chlapca z dediny na východnom Slovensku do sveta priemyselných, politických, cirkevných a kultúrnych dejateľov sa stala legendou. Štefan Boleslav Roman sa narodil 17. apríla 1921 vo Veľkom Ruskove pri Trebišove. V roku 1937 odišiel do Kanady. Tam pracoval na farme i v automobilke, bol aj vojakom Kanadskej armády. Svoju inteligenciu a húževnatosť v novom prostredí vhodne zužitkoval. V roku 1945 začal obchodovať s banskými akciami. Následný nákup koncesie na ťažbu v Elliot Lake katapultoval Š. B. Romana na vrcholné pozície v ťažobnom priemysle. Spoločnosť Denison Mines Ltd. vlastnila najväčšie uránové bane na svete. Štefan Boleslav Roman dostal prezývku Uranium King a jeho spoločnosti nazývali Roman Empire.
Š. B. Roman bol už v mladosti aktívnym organizátorom kultúrneho a spoločenského života Slovákov v Kanade. Ekonomické zázemie i medzinárodné styky mu neskôr umožnili predstaviť svetu tzv. slovenskú otázku. V roku 1970 zvolal do New Yorku zástupcov slovenských krajanských organizácií z celého sveta, kde sa dohodli na založení spoločnej reprezentácie v zápase o štátnu samostatnosť a demokraciu na Slovensku. Svetový kongres Slovákov definitívne ustanovili v roku 1971 v kanadskom Toronte. Š. B. Roman bol jeho predsedom od založenia až do smrti v roku 1988.
V duchovnom erbe Š. B. Romana mal svoje miesto aj symbol gréckokatolíckej cirkvi. V roku 1968 sa zaslúžil o jej obnovenie v Československu, pričinil sa o zriadenie Slovenskej cirkevnej provincie, ale aj o vznik Eparchie sv. Cyrila a Metoda v Toronte. V Markhame pri Toronte postavil monumentálnu Katedrálu Premenenia Pána podľa Chrámu Ochrany Panny Márie v rodnom Veľkom Ruskove. 15. septembra 1984 ju vysvätil pápež Ján Pavol II.
Š. B. Romana vyznamenali Radom veliteľa rytierov sv. Gregora Veľkého i Európskou cenou Karola IV. Tri kanadské univerzity mu udelili čestné doktoráty. Najvyššie kanadské vyznamenanie Order of Canada v deň svojich 67. narodenín už sám prevziať nemohol. Š. B. Roman, jedna z najznámejších slovenských osobností na svetovej scéne, zomrel 25 dní predtým, 23. marca 1988. Slovensko svojho velikána poctilo až v roku 1990 a to Národnou cenou Slovenskej republiky. V roku 1995 mu prezident Michal Kováč udelil najvyššie štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy in memoriam.

PhDr. Ján Chovanec, PhD.

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Tetrov hlucháň na známke Tetrov hlucháň na známke

    Slovenská pošta dnes, 7. mája 2021, vydáva poštovú známku „EUROPA 2021: Tetrov hlucháň“ s nominálnou hodnotou 1,70 € .

  • Aj pošta je váš bankomat Aj pošta je váš bankomat

    Slovenská pošta, a.s., prináša svojim zákazníkov náučnú a marketingovú kampaň s názvom Aj pošta je váš bankomat.

  • Marcus Aurélius na známke Marcus Aurélius na známke

    Slovenská pošta vydáva poštovú známku „1900. výročie narodenia Marca Aurélia“

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo