jún 16, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Poskytovanie ochrany pri preprave finančnej hotovosti

Slovenská pošta opakovane vyhlasuje verejnú súťaž na poskytovanie ochrany pri preprave finančnej hotovosti

Slovenská pošta vyhlásila Verejnú súťaž na poskytovanie ochrany majetku a osoby pri preprave peňažných hotovostí pre Slovenskú poštu. Ide o opakované vyhlásenie verejnej súťaže na túto službu, keď pri prvom vyhlásení Slovenská pošta prijala rozhodnutie o zrušení postupu zákazky.

Vo Verejnej súťaži na poskytovanie ochrany majetku a osoby pri preprave peňažných hotovostí (bola vyhlásená 12. 10. 2020) predložili ponuku len dvaja uchádzači, čo nemožno považovať v zmysle judikátu Európskeho súdneho dvora za relevantnú hospodársku súťaž. Preto Slovenská pošta dňa 3.12.2020 rozhodla o zrušení postupu a túto zákazku aktuálne vyhlásila opakovane.

Slovenská pošta v prípravných trhových konzultáciách oslovila hospodárske subjekty schopné poskytovať požadovanú službu. Aj na základe týchto trhových konzultácií a po skúsenostiach z predchádzajúcej súťaže je aktuálne vyhlásená verejná súťaž rozdelená na tri geografické časti, ktoré reflektujú na existujúcu logistickú sieť potrebnú pre realizáciu služby. Uchádzači môžu predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť alebo aj na všetky časti.

Slovenská pošta by chcela začať využívať služby nových dodávateľských subjektov, ktorí vyjdú z verejnej súťaže, najneskôr od 1. 6. 2021.

Zdroj: ts

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo