september 18, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Možnosť žiadať príspevky za február

Foto: ilustračné Foto: ilustračné Autor: Radomír Kreheľ

Zamestnávatelia môžu žiadať o príspevky z „Prvej pomoci“ až do 100 % celkovej ceny práce

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, už môžu žiadať o príspevky za mesiac február z opatrení 1 a 3 A/B elektronicky prostredníctvom stránky www.pomahameludom.sk. Žiadosti a výkazy môžu posielať do 30. apríla 2021.

Európska komisia schválila 22. marca dodatok k schéme štátnej pomoci na podporu udržania zamestnanosti, ktorý nám umožňuje navýšiť príspevky pre zamestnávateľov až do 100 % celkovej ceny práce. Keďže išlo o rozsiahlu zmenu schémy štátnej pomoci, Európska komisia ju v spolupráci s Protimonopolným úradom posudzovali od polovice februára. Maximálna výška príspevku na jedného zamestnanca zostáva na úrovni 1 100 eur.

Navyšujú pomoc, znižujú administratívnu záťaž
V rámci „Prvej pomoci ++“ sa zvyšuje a predlžuje finančná pomoc na ochranu pracovných miest do 30. júna. Aby sa zrýchlila a zjednodušila administratíva, nemusia súčasní prijímatelia pomoci podpisovať nové dodatky k dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac február vyjadria súhlas so zmenou zmluvných podmienok. S cieľom optimalizovať a súčasne zrýchliť systém Prvej pomoci prijímame na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny až 129 nových zamestnancov, ktorí pomôžu vyplácať príspevky pre zamestnancov. Od 1. marca posilnilo tímy úradov už 74 kolegov, plynule prijímame ďalších, najviac posilňujeme úrad práce v Bratislave, a to až o 14 pracovníkov.

Podmienky pre príspevok 100 % celkovej ceny práce
O príspevok vo výške 100 % celkovej ceny práce si môžu žiadať tí zamestnávatelia, ktorí neboli k 31. 12. 2019 podnikom v ťažkostiach. Taktiež platí, že súčet poskytnutej pomoci za mesiace február 2021 a nasledujúce nesmie prekročiť limit 1,8 milióna eur. Do limitu sa nezapočítavajú už poskytnuté príspevky v rámci Prvej pomoci a Prvej pomoci +. Limity sú súčasťou podmienok schválených Európskou komisiou.

V prípade, že žiadateľ prekročil stanovený limit alebo patril k 31. 12. 2019 do skupiny podnikov v ťažkostiach naďalej môže pokračovať v poberaní príspevku vo výške 80 % celkovej ceny práce tak, ako doteraz.

O príspevok môžu zamestnávatelia žiadať na zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr k 1. 2. 2021. Rozšírili sme aj skupinu žiadateľov, keďže o príspevky sa môžu uchádzať aj subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2021.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne žiadať o príspevok na mzdy všetkých zamestnancov v závislosti od poklesu tržieb podľa opatrenia 3B, po novom môže dostať od 330 eur do 870 eur na jedného zamestnanca.

Opatrenia č. 2, 4A a 4B
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú aj žiadosti o príspevky „Prvej pomoci“ za mesiac február aj pre opatrenia 2, 4A a 4B. Záujemcovia môžu zasielať svoje žiadosti a výkazy e-mailom na adresu príslušného úradu práce do 30. apríla 2021.

Všetky aktuálne informácie, dokumenty a žiadosti sú k dispozícii na www.pomahameludom.sk.

Na udržanie pracovných miest Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo už 1 193 896 099 eur a podporili celkovo 3 455 138 mesačných príjmov zamestnancov, vrátane SZČO.

Zdroj: MPSvR

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo