marec 01, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Biele srdce pre pôrodnú asistentku

Zdroj: Mgr. Anna Polačková, PhD.  hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove Zdroj: Mgr. Anna Polačková, PhD. hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove

Slovenská komora sestier a pôrodníckych asistentiek udeľovala už po dvanásty krát Biele srdce.

Prestížne ocenenie za obetavosť, starostlivosť a ľudskosť si prevzala aj PaedDr. Mgr. Helena Galdunová, PhD. z Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktoré sa na celom svete oslavuje na výročie narodenia priekopníčky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingalove, sa konalo slávnostné podujatie za účasti vyše 200 pozvaných zdravotných sestier z celého Slovenska. Na tohtoročnom 12. ročníku získalo ocenenie v podobe drôteného šperku 30 zdravotných sestier a pôrodných asistentiek a jeden zdravotný brat.

Biele srdce sa tradične udeľuje v piatich kategóriách. Tento rok ho získalo 17 sestier v praxi, dve pôrodné asistentky, osem sestier manažérok, dve sestry pedagogičky, jedna pôrodná asistentka pedagogička a jedna sestra získala mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos pre ošetrovateľstvo. V rámci kategórie Pôrodná asistentka pedagóg si Slovenská komora sestier a pôrodníckych asistentiek všimla a ocenila zásluhu doktorky Heleny Galdunovej z Katedry pôrodnej asistencie FZO PU.  „Je to veľmi pekné a pre mňa veľmi vzácne ocenenie. Je prejavom toho, že prácu, ktorú vykonávam si niekto všimol a vyhodnotil ako dobrú, čo si nesmierne vážim. Posúva ma to ďalej, ale zároveň aj zaväzuje. Chcela by som sa poďakovať  svojim kolegyniam z fakulty, ale aj z nemocnice, ako i študentkám, ktorí mi pomáhajú napredovať,“ uviedla ocenená Helena Galdunová. Zároveň dodala, že má to šťastie lebo pre ňu platí vyjadrenie Maxima Gorkého: „Keď je práca potešením, vtedy je aj život šťastím.“

Všetkých ocenených prijal v utorok, 21. mája  v Prezidentskom paláci aj prezident SR Andrej Kiska.

 

Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta.

***

PaedDr. Mgr. Helena Galdunová, PhD. získala v roku 2009 titul PhD. na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v odbore Ošetrovateľstvo. V roku 2013 absolvovala  bakalárske štúdium  na FZO PU v odbore pôrodná asistencia, následne v roku 2015 špecializačné štúdium Intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve. V roku 2018 ukončila magisterské štúdium v odbore pôrodná asistencia. V rokoch 1986 - 2003 pracovala na gynekologicko - pôrodníckom oddelení FNsP J. A. Reimana Prešov ako sestra pri lôžku a pôrodná asistentka. Na Katedre pôrodnej asistencie FZO PU pôsobí od februára 2003 ako odborná asistentka. V rámci pracovnej náplne sa venuje vedeniu prednášok a seminárnych cvičení v predmetoch teoretické základy pôrodnej asistencie, sexuálne zdravie a výchova k plánovanému rodičovstvu, pôrodníctvo a pôrodná asistencia, psychofyzická príprava na pôrod, alternatívne metódy v pôrodníctve, vedenie klinických cvičení na Gynekologicko - pôrodnickej klinike. Je zaradená do personálnej encyklopédie Who is Who v Slovenskej republike (2008). V roku 2008 jej bola udelená Cena „Biele srdce“ na regionálnej úrovni v kategórii: sestra -pedagóg. Je držiteľkou bronzovej a striebornej plakety za rozvoj PU v Prešove. Pravidelne sa zúčastňuje  odborných stáži v zahraničí – Poľsko, Česko, Portugalsko, Rakúsko. Od roku 2011 vykonáva funkciu predsedníčky Akademického senátu PU.

Zdroj: Mgr. Anna Polačková, PhD.  hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.