apríl 12, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Zvládli pandémiu aj vďaka štedrosti ľudí

Pomáhajú aj vďaka štedrosti mnohých darcov

Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: obetavá starostlivosť o núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša. Túto službu im však v mnohom sťažuje pandémia, ktorá zasiahla viaceré služby Spišskej katolíckej charity v plnej sile. Pandémiu sa im darí zdolávať aj vďaka štedrosti mnohých darcov. Veľkým povzbudením bol výťažok z jesennej zbierky na charitu. Aj vďaka týmto darom Spišská katolícka charita pomáhala stovkám núdznych – od detí, cez mladých, zdravotne znevýhodnených, seniorov, až po ľudí bez domova, či umierajúcich, pričom nemusela žiadnu službu zrušiť. Svoju vďačnosť darcom adresuje aj riaditeľ Spišskej katolíckej charity, Pavol Vilček: „Charita je miesto kde ľudia môžu konať dobro a priestor kde môžu pomáhať. Je to nástroj, prostredníctvom ktorého môžu aj bežní ľudia pomôcť núdznym ku ktorým by sa ináč pomoc nedostala. Ďakujeme za každú modlitbu, materiálnu pomoc a finančný dar, ktorý “sa neskvapalní” neslúži na reklamu, ale príde priamo k tým, ktorí pomoc potrebujú.“

Zamestnanci v prvej línii
Vo viacerých zariadeniach a službách sa už priamo stretli aj s nákazou s novým vírusom. Naši zamestnanci aj napriek vysokému riziku nákazy odvážne a obetavo pomáhali tým najzraniteľnejším.
Vírus neobišiel ani zariadenie pre mužov s mentálnym a psychickým postihnutím DCH sv. Damiána Veustera v Spišských Vlachoch. Ako dopĺňa jeho riaditeľ PhDr. Juraj Gabzdil, ich klienti najhoršie prežívali izoláciu v zariadení: „Klienti boli bez vychádzok, kvôli čomu trpeli psychickou nepohodou. Kvôli ochranným pomôckam sa nám zvýšili náklady na odpad a na fungovanie zariadenia. Chýba nám možnosť „vypadnúť“ preč, aspoň menšej skupine za aktivitou mimo zariadenia“, dodáva Gabzdil.

Podpora pre pomoc núdznym
Pomôcť a podporiť služby Spišskej katolíckej charity budete môcť aj počas najbližšej jarnej zbierky na charitu, ktorá by sa mala uskutočniť 21. februára v kostoloch na území celého Slovenska. Výťažky zo zbierky na území Spišskej diecézy sú určené pre služby a zariadenia Spišskej katolíckej charity.
V prípade nepriaznivej situácie ohľadom koronavírusu a nemožnosti uskutočnenia zbierky v kostoloch však charita zriadila aj online zbierku. Služby charity môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na č. ú. SK26 0200 0000 0031 4349 8655 VS: 804053. Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu v tvare DMS DAR na telefónne číslo 877 (cena darcovskej sms je 2 eurá v sieti O2, Orange a Telekom).
Zbierka na charitu je pravidelnou celoslovenskou zbierkou, ktorá sa uskutočňuje vždy 2x do roka vo všetkých kostoloch na území celého Slovenska – na jar (na 1.pôstnu nedeľu) a na jeseň (na 1. adventnú nedeľu). Výťažok zo zbierky sa rozdeľuje podľa diecéz, konkrétne financie vyzbierané na území Spišskej diecézy budú určené na podporu služieb Spišskej katolíckej charity. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.caritas.sk

Zdroj: ts

Naposledy zmenené utorok, 16 február 2021 10:41
Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo