jún 15, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Záchranná linka 112 oslavuje tridsiatku

Foto: ilustračné Foto: ilustračné Autor: Radomír Kreheľ

Už tri desaťročia môžu Európania v prípade núdze volať na tiesňové číslo 112.

V roku 2019 zaznamenala linka takmer 150 miliónov hovorov, čo je viac ako polovica (56%) všetkých tiesňových volaní. Za posledných desať rokov ide o 1.5 miliardy hovorov.
Číslo 112 je možné volať v celej Európskej únii. Vďaka využívaniu rozvinutého systému mobilnej lokalizácie (Advanced Mobile Location - AML), ktorý za pomoci funkcionality smartfónov a satelitného navigačného systému Galileo je možné lepšie lokalizovať volajúceho, čo znamená rýchlejšiu pomoc. AML je k dispozícii v 19 členských štátoch a Komisia vyzýva ostatné krajiny aby ho rýchlo zaviedli.

Európania uprednostňujú volanie "112" v prípade núdze
Podiel tiesňových volaní na jednotné európske tiesňové číslo "112" predstavoval 56 % všetkých tiesňových volaní: z celkového počtu 267 miliónov volaní v EÚ bolo 150 miliónov volaní "112". Odhaduje sa, že roamingoví koncoví používatelia vyhovoria 2,3 milióna tiesňových volaní, z čoho 1,5 milióna bolo "112" hovorov.

Presnejšia poloha založená na slúchadlách zachraňuje životy
Implementácia polohy volajúcich na zdroji slúchadla sa v EÚ naďalej zlepšovať. Od septembra 2020 19 členských štátov, Islandu a Nórska zabezpečí, aby ich odpovedacie miesto pre verejnú bezpečnosť alebo PSAP systém bol povolený v rozšírenej mobilnej polohe (AML). Len 6 členských štátov však potvrdilo, že pre koncových používateľov roamingu je k dispozícii poloha odvodená od slúchadla.

Podľa odhadov by z 10-ročnej perspektívy mohol AML potenciálne zachrániť viac ako 10 000 životov v EÚ. AML by medzitým mohlo pozitívne ovplyvniť celkovo viac ako 100 000 životov v EÚ.

Zlepšenie potrebné pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím
Koncoví používatelia so zdravotným postihnutím by mali mať prospech z plne rovnocenných prostriedkov prístupu k tiesňovým službám, najmä pri roamingu. Ak títo koncoví používatelia nie sú schopní zavolať na "112", musia sa spoliehať na vnútroštátne roztrieštené riešenia. Harmonizované jednotné európske tiesňové číslo "112" by malo byť dostupné všetkým koncovým používateľom.

 

 

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo