jún 15, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Železničky v Košiciach a Nagybörzsöny uspeli so spoločným cezhraničným projektom

Projekt s názvom „Úzkorozchodné železnice ako jedinečné brány za poznaním prírodného a kultúrneho dedičstva“ disponuje celkovým rozpočtom 409 590.- eur. Historické úzkorozchodné železničky v Košiciach a severomaďarskej obci Nagybörzsöny spoločne zabodovali v širokej konkurencii a získali európske financie na svoj ďalší rozvoj. V Košiciach plánujú rozsiahlejšiu opravu trate, zaobstaranie nových vozňov pre cestujúcich či opravu kotla najstaršej prevádzkyschopnej úzkorozchodnej parnej lokomotívy U36 003 známej ako Katka. Lesná železnička v Maďarsku zas spojazdní nový rušeň, zrekonštruuje historický vozeň a v obci tiež postavia nový amfiteáter. Spoločný projekt Košickej detskej historickej železnice a lesnej železničky v Nagybörzsöny získal finančnú injekciu z programu Interreg.

„Úzkorozchodné železnice ako jedinečné brány za poznaním prírodného a kultúrneho dedičstva“ má rozpočet 409 590.- eur. Košická železnička z toho získa európske spolufinancovanie vo výške 174 352.- eur. Projekt oficiálne odštartoval prvého januára tohto roku a potrvá do 30. apríla 2022. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko vo výške 348 151,50.- eur.

„Na detskej železnici v Košiciach sa sústredíme na tri rozsiahlejšie aktivity. Cieľom je oprava takmer kilometer dlhého úseku trate vrátane mostov, zaobstaranie dvoch nových letných vagónov a nevyhnutnú a náročnú opravu parného kotla populárnej lokomotívy Katka,“ uviedol predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice Ľubomír Lehotský. Popri týchto aktivitách železniční nadšenci z Košíc v rámci projektu obnovia a vystavia elektrickú lokomotívu, ktorú sa na Slovensko podarilo získať zo Švajčiarska.

Realizácia projektu bude výrazným impulzom aj k ďalšiemu rozvoju lesnej železničky v maďarskom Nagybörzsöny. „Získame ďalší vagón pre cestujúcich a opravíme jednu z lokomotív, čím by sa mala kapacita našej lesnej železničky zvýšiť,“ hovorí o cieľoch projektu starosta obce, ležiacej severne od Budapešti, Oszkár Paulik. V obci okrem priamych investícií do železničky tiež obnovia otvorený prírodný amfiteáter a osvetlia vzácny kostol sv. Štefana. Obec na projekt získala spolufinancovanie z úniového rozpočtu vo výške vyše 173 799,50.- eur.

Historické úzkorozchodné železnice patria ku spoločnému kultúrnemu dedičstvu strednej Európy. Obe železničky, zapojené v projekte, sú v súčasnosti dôležitými turistickými destináciami vo svojich regiónoch, železničku v Košiciach ročne navštívi vyše 50 000 turistov. Osud úzkorozchodných železničiek bol ešte v 90. rokoch 20. storočia neistý a mnohým z nich hrozil zánik. Vďaka neustávajúcemu úsiliu nadšencov a pomoci investícií z fondov Európskej únie sa však podarilo naštartovať ich obnovu a súčasný rozvoj.

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko je kľúčovým nástrojom Európskej únie pre cezhraničnú, nadnárodnú a medzinárodnú spoluprácu. Cieľom je spoločne riešiť problémy a hľadať riešenia v oblasti zdravotníctva, výskumu a vzdelávania, dopravy alebo udržateľnej energie. Programy Interreg sú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU NIE JE OFICIÁLNYM STANOVISKOM EURÓPSKEJ ÚNIE

Zdroj: ts

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Deti oslávia svoj deň vo vlaku a v kaštieli Deti oslávia svoj deň vo vlaku a v kaštieli

    O tom, či mali deti hračky aj v minulosti, čo robili, keď nebol televízor či počítač a ako sa im žilo kedysi v kaštieli sa budú môcť dozvedieť na prvom Veľkom vlakovom výlete z Košíc do Betliara a Dobšinej už túto sobotu 29. mája.

  • Atraktívne cesty do praveku Atraktívne cesty do praveku

    Do svetoznámeho náleziska z Doby bronzovej v tomto roku vypravia až šesť mimoriadnych historických vlakov. Popularizáciu archeoskanzenu v Nižnej Myšli podporí aj Košický samosprávny kraj cez grantovú schému programu Terra Incognita.

  • Trabanty pre otcov Trabanty pre otcov

    Na Deň otcov sa stretlo takmer 20 Trabantov

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo