Vytlačiť túto stránku

Zaočkovaných je viac ako 450

Foto: ilustračné, autor Radomír Kreheľ Foto: ilustračné, autor Radomír Kreheľ

Zaočkovaných je viac ako 450 zamestnancov sociálnych služieb

Personál zariadení sociálnych služieb sa naďalej očkuje proti Covidu-19. V zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja vakcínu dostalo už takmer 32 percent personálu. K dnešnému dňu (20. 1.) je zo 1422 zamestnancov pracujúcich v 25-ich zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja zaočkovaných 453 ľudí, čo predstavuje 31,8 % .

Poskytovatelia sociálnych služieb využívajú v rámci očkovania prioritných skupín možnosť individuálneho očkovania zamestnancov prostredníctvom online systému vakcinačných centier v nemocniciach v Prešove, Humennom a Poprade. K dnešnému dňu tak bolo zaočkovaných 305 zamestnancov.

V spolupráci s krajskou samosprávou a štatutármi zariadení súbežne prebieha aj skupinové očkovanie v ústavných zdravotníckych zariadeniach v Prešovskom kraji, konkrétne v nemocniciach v Starej Ľubovni, Bardejove, Svidníku a v Snine. Doteraz túto možnosť využili Domov pre seniorov Stará Ľubovňa, DSS Legnava, Senior dom Svida, DSS Brezovička a DSS Sabinov. Celkovo skupinovým očkovaním proti koronavírusu prešlo 148 zamestnancov.

Župa sa pripravuje aj na očkovanie prijímateľov sociálnych služieb. Aktuálne monitoruje záujem v jednotlivých zariadeniach, ktoré konzultujú s ošetrujúcim lekármi zdravotný stav klientov i možnosť očkovania. Podľa predbežných informácií vakcináciu klientov po oficiálnom spustení chce medzi prvými absolvovať CSS Domov pod Tatrami Batizovce a Domov pre seniorov v Starej Ľubovni , kde u klientov evidujú vysoký záujem presahujúci 90 %.

Prešovský samosprávny kraj v procese národnej vakcinácie, ktorej garantom je ministerstvo zdravotníctva, poskytuje súčinnosť, mapuje možnosti, sprostredkováva informácie a zabezpečuje potrebnú logistiku očkovania prioritných skupín zariadení sociálnych služieb.

Zdroj: Daša Jeleňová, PSK

Najnovšie od Televízia TV7

Súvisiace položky (podľa značky)