január 26, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Krajské múzeum rozšírilo stálu expozíciu o dejinách hasičstva na Slovensku

Krajské múzeum v Prešove reinštalovalo a rozšírilo panelovú časť stálej expozície Z dejín hasičstva na Slovensku a rozšírilo ju o nové tematické celky a fotodokumentačný materiál. Pozostáva z 30 panelov a poskytuje prierez histórie hasičstva na Slovensku, ktoré sa vyvíjalo od živelnej ochrany pred požiarmi, až po súčasnú organizačnú štruktúru dobrovoľného i profesionálneho hasičstva. „Obsahovým zameraním prerastá regionálny význam a celoslovenskou pôsobnosťou patrí medzi ojedinelé špecializované expozície. Reinštalovaná časť expozície dokumentuje hlavné vývojové etapy hasičstva a požiarnej techniky nielen písomne a fotograficky, ale tiež jedinečnými trojrozmernými exponátmi. Svojím zameraním učí prevencii, predchádzaniu požiarom a disciplíne pri práci s ohňom,“ uviedol odborný pracovník múzea Igor Lazorík.
Expozícia Z dejín hasičstva na Slovensku bola sprístupnená 12. októbra 1978 s vtedajším názvom Človek a oheň – minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany na Slovensku. Jej základ tvorili exponáty zo súkromnej zbierky dlhoročného veliteľa dobrovoľných hasičov v Prešove a zanieteného zberateľa artefaktov s touto tematikou Pavla Košíka. Po jej zrušení v roku 2009 bola obnovená a otvorená v roku 2012 so súčasným názvom Z dejín hasičstva na Slovensku. „Ťažiskovým celkom expozície sú dobrovoľné hasičské zbory. Ich začiatky sú úzko spojené s rozvojom kapitalizmu v Uhorsku a technickým pokrokom v druhej polovici 19. storočia. Prvý pokus o založenie dobrovoľného hasičského a záchranného zboru na Slovensku sa uskutočnil v roku 1847 v Prešove. K masovému rozmachu hasičských spolkov došlo v 60. a 70. rokoch 19. storočia. Do roku 1900 boli hasičské zbory založené prakticky vo všetkých väčších mestách a dedinách,“ vysvetlil Lazorík.


Jedným z najpôsobivejších tematických celkov je podľa neho hasičská technika a hasičský výstroj. „Spoločensko-politické a štátoprávne premeny, ktoré sa uskutočnili po roku 1948 a po roku 1989 výrazne ovplyvnili aj hasičstvo na Slovensku. Zmeny v organizačnej, riadiacej a výkonnej oblasti sú dokumentované v textovej i obrazovej forme,“ skonštatoval odborný pracovník múzea.
Pozornosť je venovaná aj patrónovi hasičov, sv. Floriánovi. Okrem vyobrazení jeho mučeníckej smrti na freskách je predstavovaný tiež na maľbách, soškách a sochách, ľudových plastikách, erboch, zástavách a podobne.

„Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. „Fond je hlavným partnerom projektu“. Bude sprístupnená v Krajskom múzeu v Prešove od 18. decembra 2020 s voľným vstupom do expozície, ktorý potrvá do 31. januára 2021.

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
 

Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0