január 26, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie.

Poslanci majú plánovaný začiatok videokonferencie v piatok 27. novembra 2020 o 10:00 hod. Priamy prenos zasadnutia môžete sledovať naživo:

 

 

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 17/2019 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 9/2020

Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov

Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

4. Návrh na zmenu Stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť

Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

5. Návrh na zmenu ceny za zhotovenie diela a na zmenu lehoty výstavby „Úprava Jarkovej ulice, Prešov."

Predkladá: Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby

6. Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

Predkladá: Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby

7. Stratégia rozvoja kultúry mesta Prešov 2021-2026 (2031) – základný rámec

Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov

8. Návrh na vymenovanie riaditeľa Parku kultúry a oddychu

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

9. Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v orgánoch obchodnej spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o.

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

10. Návrh na znovuzvolenie a voľbu prísediacich pre Okresný súd Prešov na obdobie rokov 2020 - 2024.

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

11. Rôzne

12. Interpelácie

13. 16:00 až 16:30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia

14. Záver

Naposledy zmenené štvrtok, 26 november 2020 08:39

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
 

Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0