november 27, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné, Ples seniorov. Autor: Radomír Kreheľ Foto: ilustračné, Ples seniorov. Autor: Radomír Kreheľ

Mesto Prešov je opäť výnimočné svojím starostlivým prístupom k seniorom.

Odborná porota súťaže Senior friendly ocenila najmä poskytovanie sociálnej služby najzraniteľnejšej skupine ľudí počas prvej vlny pandémie, v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi. „Veľmi si vážim prácu ľudí, ktorí tu boli a sú pre našich seniorov v neľahkom období pandémie. Teší ma, že sa nám darí aktívne spolupracovať aj s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb a neustále sa zlepšovať. Ocenenie Senior friendly samospráva, ktoré sme opäť získali, svedčí o tom, že naši seniori nájdu v meste Prešov pomocnú ruku za každých okolností a vždy sa na nás môžu obrátiť,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Mesto Prešov získalo plaketu Senior friendly za aktívnu podporu rôznych aktivít pre seniorov nad rámec zákonných povinností mesta, ktoré zabezpečuje aj v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi. Pre služby občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a sociálne služby seniorom mesto Prešov každoročne rozširuje možnosti a formy sociálnej pomoci.

Mesto Prešov v projekte Senior Friendly predstavilo svoje aktivity za rok 2020 s prihliadnutím na súčasnú pandemickú situáciu, ktorá negatívne ovplyvnila život najzraniteľnejšej skupine, a to seniorom a občanom s nepriaznivým zdravotným stavom. V prvej vlne pandémie ochorenia COVID-19 sa do pomoci najzraniteľnejšej skupine ľudí aktívne zapojili zamestnanci Odboru služieb pre občanov MsÚ v Prešove, rovnako, ako aj zamestnanci denných stacionárov a denných centier, Slovenský Červený kríž - územný spolok Prešov a Prešovské dobrovoľnícke centrum O.Z., ktorí spoločnými silami pomáhali odkázaným ľuďom – šili a roznášali ochranné rúška, organizovali nákupy základných potravín, liekov, zabezpečovali nevyhnutný sprievod k lekárovi, obedy a ich rozvoz.

Zámerom projektu a súťaže Senior friendly je oceniť firmy, inštitúcie a organizácie, poskytovateľov produktov a služieb, ktorí ponúkajú určité benefity, služby, výrobky, výhody, aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov v rôznych oblastiach. Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie a kvalitnejšie a tiež prispievajú svojimi aktivitami k zmene postojov k seniorom. Vyhlasovateľmi a organizátormi súťaže sú Klub Luna Senior Friendly, o.z. a Občianske združenie Bagar.

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Čísla 21 a 23 Čísla 21 a 23

    Fintice a Malý Šariš budú po novom obsluhovať dve samostatné linky MHD

  • 18. MsZ priamy prenos 18. MsZ priamy prenos

    18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie.

  • 10 nových trolejbusov 10 nových trolejbusov

    Na prešovské cesty dnes po prvýkrát vyrazili nové trolejbusy

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo