október 30, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Zastupiteľstvo kraja bude online

Foto: ilustračné, máj 2018, archív TV7 Foto: ilustračné, máj 2018, archív TV7

Zastupiteľstvo PSK sa uskutoční online

Najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa uskutoční v pondelok 19. októbra. Krajskí poslanci však nebudú rokovať klasicky vo Veľkej zasadačke Úradu PSK, ale pripoja sa prostredníctvom svojich počítačov. Zastupiteľstvo sa uskutoční online. Začiatok zasadnutia je naplánovaný na obvyklý čas o 10.00 hod. Poslancov čaká 28 bodov rokovania. Zaoberať sa budú piatou úpravou rozpočtu, zmenou názvu Šarišskej galérie v Prešove či regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných školách PSK na ďalší školský rok.

Foto: poslanec PSK a riaditeľ Šarišskej galérie v Prešove Rudolf Dupkala, máj 2018, archív TV7

V programe rokovania je aj operačný plán zimnej služby v PSK, návrh strategicko-plánovacích regiónov na území PSK či informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020.

Okrem iného budú krajskí poslanci schvaľovať predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, spolufinancovanie a následnú realizáciu pre dopytovo-orientové projekty v rámci výzvy IROP. Týka sa to troch škôl v PSK – SOŠ elektrotechnickej v Poprade v Matejovciach, Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove a Spojenej školy v Starej Ľubovni.

Zdroj: Lea Heilová

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo