apríl 15, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nepretržitá reťaz slávenia svätých liturgií za kultúru života pokračuje v mesiaci máj v Prešovskej archieparchii.

Hneď v prvý deň mesiaca slávil svätú liturgiu na tento úmysel prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Vo svojej homílii v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa predostrel veriacim myšlienku otvárania sa pre život. „Je potrebné, aby mladí ľudia boli ochotní prijať nový život. Aj keď dnešná spoločnosť podsúva matériu ako niečo životne dôležité, prijať dieťa, otvoriť sa životu, je to najdôležitejšie. Je to naplnenie Božieho plánu.“ Vladyka Ján ďalej v homílii nadviazal na slová prvého čítania zo Skutkov svätých apoštolov, kedy apoštoli Peter a Ján vo svojej obhajobe pred veľradou hrdo vyslovili: „Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha“ a pozval veriacich k modlitbe za naše Slovensko, za rodiny, deti a mládež aby si uvedomovali, že práve rešpektovaním Božích princípov budujeme nebeské kráľovstvo už tu na zemi.

Sväté liturgie za kultúru života budú slávené počas celého mesiaca v určených farnostiach, taktiež aj na pútnických miestach, v kaplnkách Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, Kňazského seminára bl. Pavla Petra Gojdiča, v cirkevných školách, či v jednotlivých pastoračných centrách Prešovskej archieparchie.

1. máj, streda Prešov - Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove 07:00 vladyka Ján Babjak SJ
2. máj, štvrtok Orlov - Chrám svätej Paraskevy v Orlove 18:00 o. Peter Iľko
3. máj, piatok Humenné - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom 06:30 o. Martin Zlacký
4. máj, sobota Centrum pre Rómov v Čičave - Kaplnka Bož. Milosrdenstva v Jastrabí nad Topľou 18:00 o. Peter Lazorík
5. máj ,nedeľa Stará Ľubovňa - Hora Zvir v Litmanovej 10:30 o. Rastislav Janičko
6. máj, pondelok Stropkov - Chrám bl. Vasiľa Hopka v Stropkove 18:00 o. Jozef Kavčák
7. máj, utorok Prešov - Gréckokat. mládežnícke past. centrum Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove 16:30 o. Martin Tkáč
8. máj, streda Svidník - Chrám Bozej Mudrosti vo Svidníku 08:00 o. Dávid Šturák
9. máj, štvrtok Giraltovce - Sv. Michala archanjela vo Fijaši 18:00 o. Martin Klimkovský
10. máj, piatok Vranov nad Topľou-Čemerné - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad T 18:00 o. Peter Gavaľa
11. máj, sobota Hrabské - Chrám sv. veľkomučeníka Demetera v Hrabskom 18:00 o. Radovan Kuzmiak
12. máj, nedeľa Sabinov - Bazilika minor v Ľutine 17:00 o. Jozef Novický
13. máj, pondelok Snina - Chrám bl. Vasiľa Hopka Snina-Brehy 18:00 o. Daniel Šarišský
14. máj, utorok Poprad - Kláštorná kaplnka sestier služobníc SNPM v Poprade-Veľk 19:00 o. Jaroslav Matoľák
15. máj, streda Prešov - Gréckokatolícka teologická fakulta PU Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča 11:30 o. Peter Šturák
16. máj, štvrtok Hanušovce nad Topľou - Chrám sv. Jána Pavla II. v Bystrom 18:00 o. Pavol Seman
17. máj, piatok Stará Ľubovňa - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky v Jarabinej 16:30 o. Miroslav Sentivan
18. máj, sobota Juskova Voľa - Centrum pre mládež, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča 07:30 o. Erich Eštvan
19. máj, nedeľa Bardejov - Chrám sv. Petra a Pavla v Bardejove-meste 11:30 o. Ján Hromo
20. máj, pondelok Vranov nad Topľou - Chrám Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove nad Topľou 12:00 o. Richard Harvilko
21. máj, utorok Vranove nad Topľou - sestry redemptoristky Kaplnka Najsvätejšej Trojice 07:30 o. Milan Zaleha CSsR
22. máj, streda Medzilaborce - Chrám Sv. Bazila Veľkého 17:00 o. Ján Blaško
23. máj, štvrtok Prešov - GKCH Charita Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča 13:00 o. Vasiľ Kormaník
24. máj, piatok Snina - Chrám Matky ustavičnej ustavičnej pomoci Snina-Mesto 18:00 o. Maroš Prejsa
25. máj, sobota Sigord - Centrum pre rodinu na Sigorde Kaplnka Svätej rodiny 08:00 o. Jozef Greško
26. máj, nedeľa Humenné - Chrám sv. Petra a Pavla, Humenné Pod Sokolejom 10:30 o. Ján Frandofer
27. máj, pondelok Stropkov - Chrám sv. veľkomučeníka Demetera v Bukovciach 18:00 o. Šimon Gajan
28. máj, utorok Svidník - Kaplnka sv. Juraja v Cirkevnej základnej škole vo Svidníku 11:30 o. Ján Pavlík
29. máj, streda Sabinov - Chrám Najsv. Srdca Spasiteľa v Sabinove 18:00 o. Slavomír Palfi
30. máj, štvrtok Bardejov - Chrám bl. biskupov P. P. Gojdiča a V. Hopka v Bardejove- 17:30 o. Florián Potočňák
31. máj, piatok Prešov - Kňazský seminár bl. P. P. Gojdiča Kaplnka Najsvätejšej Trojice v Prešove 06:30 o. Miroslav Dancák

Iniciatíva slávenia denných svätých liturgií na úmysel šírenia kultúry života bola odsúhlasená na plenárnom zasadnutí KBS ešte v roku 2012. Stalo sa tak z podnetu koordinátora sekcie kultúry života a na návrh predsedu Bioetickej subkomisie KBS, spišského biskupa Štefana Sečku. Do jej realizácie sa zapojili jednotliví biskupi Slovenska so svojimi kňazmi, pričom každý mesiac sú sväté liturgie slávené v inom biskupstve. Zámerom iniciatívy je postaviť aspoň jednu svätú liturgiu denne ako duchovnú protiváhu voči denne konanému zlu zacielenému proti životu a ľudskej dôstojnosti.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo