január 21, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Biela pastelka je celoslovenská verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. K jej aktivitám sa pravidelne zapája aj Krajská Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove.

Už tento piatok si budete môcť, v priestoroch pobočky na Hlavnej 139, odmerať napríklad aj vnútroočný tlak bezplatne a bezbolestne. Hlavný zbierkový deň 19. ročníka Bielej pastelky je 18. september 2020. Zbierka je určená na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Aj vďaka Bielej pastelke sa môžu nevidiaci a slabozrakí zamestnať, študovať, viesť vlastnú domácnosť, či plnohodnotne prežívať voľný čas.

Organizátorom verejnej zbierky, ktorá patrí medzi desať najväčších na Slovensku, je občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Regionálnym partnerom verejnej zbierky je Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. Pred budovou knižnice na Hlavnej 139 bude v piatok 18. septembra, pripravený informačný stánok Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Prešove so svojimi propagačnými materiálmi. V priestoroch knižnice sa uskutoční meranie zrakových parametrov vnútroočného tlaku bezplatne a bezbolestne, s výsledkom známym okamžite.
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove predstaví aj výstavu kníh v Braillovom písme, v tyflografike a reliéfnom prevedení, časopisov vo zväčšenej čiernotlači pre slabozrakých.
Zbierka však nekončí, do konca roka je možné prispievať napríklad formou SMS správ na číslo 820. Finančný príspevok môžete Bielej pastelke poslať aj vkladom na účet verejnej zbierky na číslo účtu SK23 1111 0000 0014 3025 8006, alebo prostredníctvom darovacích brán, ktoré sú k dispozícii na www.bielapastelka.sk.

Podujatie Biela pastelka bude realizované v priestoroch Krajskej knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove pri dodržaní platných hygienických opatrení proti šíreniu vírusu COVID-19.

Zdroj: KPOH

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo