september 28, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ekologické poľnohospodárstvo

Foto, zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR Foto, zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Nové európske iniciatívy na podporu odvetvia ekologického poľnohospodárstva

Európska komisia v piatok 4. septembra 2020 spustila verejnú konzultáciu o svojom budúcom akčnom pláne pre ekologické poľnohospodárstvo. Toto odvetvie bude zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní ambícií európskej zelenej dohody a cieľov stanovených v stratégii „z farmy na stôl“ a stratégii biodiverzity. Prioritou Komisie je zabezpečiť, aby odvetvie ekologického poľnohospodárstva malo zavedené správne nástroje, ako aj dobre fungujúci a konsenzuálny právny rámec na dosiahnutie cieľa - 25 % poľnohospodárskej pôdy určenej na ekologické poľnohospodárstvo. Podľa údajov z roku 2018 je na Slovensku na ekologické hospodárstvo určených 9.9% poľnohospodárskej pôdy. Štáty EÚ sú druhým najväčším konzumentom ekologických potravín na svete.


V záujme tejto ambície Európska komisia zavádza a využíva tieto kľúčové nástroje:
• akčný plán pre ekologické poľnohospodárstvo, ktorý sa má prijať začiatkom roka 2021 a má byť nápomocný pri podpore tohto odvetvia. Cieľom dnes otvorenej verejnej konzultácie je získať spätnú väzbu k návrhu plánu od občanov, vnútroštátnych orgánov a zainteresovaných strán. Dotazník bude prístupný online 12 týždňov, teda do 27.11.2020.
• nové právne predpisy o ekologickej poľnohospodárskej výrobe budú odrážať meniaci sa charakter tohto rýchlo rastúceho odvetvia a ich cieľom je zaručiť poľnohospodárom spravodlivú hospodársku súťaž, predchádzať podvodom a zachovať dôveru spotrebiteľov. V záujme hladkého prechodu medzi súčasnými a budúcimi právnymi predpismi a toho, aby priemysel a členské štáty boli pripravené vykonávať nové pravidlá, Komisia dnes navrhla odložiť nadobudnutie účinnosti nových právnych predpisov o ekologickej poľnohospodárskej výrobe o rok - namiesto 1.1.2021 na 1.1.2022,
• politika EÚ na podporu agropotravinárstva- Komisia plánuje na ekologické poľnohospodárstvo v rámci propagačnej politiky vyčleniť na rok 2021 osobitný rozpočet vo výške 40 miliónov eur.

Ďalší rozvoj ekologického poľnohospodárstva v EÚ bude naďalej podporovať aj súčasná a budúca spoločná poľnohospodárska politika.

Zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Súvisiace položky (podľa značky)

  • TikTok a Kódex správania EÚ TikTok a Kódex správania EÚ

    TikTok sa pripája ku Kódexu správania EÚ pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom online

  • Pre Slovensko 631 miliónov Pre Slovensko 631 miliónov

    Komisia navrhuje poskytnúť v rámci nástroja SURE 81,4 miliardy eur pre 15 členských štátov vrátane Slovenska

  • Platnosť titulu EHMK Platnosť titulu EHMK

    Komisia navrhuje predĺženie titulu pre súčasné Európske hlavné mestá kultúry (EHMK)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo