august 05, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vladyka sa nezúčastnil kvôli karanténe

Autor foto: Marián Šoth Autor foto: Marián Šoth

Vladyka Ján Babjak SJ sa slávnosti nemohol zúčastniť kvôli preventívnej karanténe.

Posviacku vykonal protosynkel Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomír Petrík v zastúpení vladyku Jána Babjaka SJ, ktorý sa slávnosti nemohol zúčastniť kvôli preventívnej karanténe po tom, čo pred niekoľkými dňami bol pochovať na Ukrajine svojho dobrého priateľa, vladyku Milana Šášika CM, zosnulého mukačevského eparchu. 

Slávnosť sa začala posviackou farského domu a pokračovala slávnostnou svätou liturgiou v chráme, v úvode ktorej otec protosynkel odovzdal všetkým srdečný pozdrav vladyku Jána a ubezpečil ich o jeho láske k tejto farnosti.

V homílii otec Ľubomír vychádzajúc z evanjelia o rozmnožení piatich chlebov a dvoch rýb povedal, že mu táto evanjeliová udalosť evokuje myšlienku na Cirkev. Predovšetkým preto, že udalosť rozmnoženia chlebov je predobrazom Eucharistie, ktorá je vrcholom a prameňom života Cirkvi, ale aj pre konkrétne skutočnosti z evanjelia, napr. že Ježiš dával chleby učeníkom a učeníci zástupom. Toto sa deje v Cirkvi, že Boh je darca všetkých milosti, ale tí, ktorí sú jeho učeníkmi, sa o ne delia s inými. V tomto kontexte poďakoval domácemu duchovnému otcovi Floriánovi, jeho manželke, ale aj jeho predchodcom a veriacim farnosti, mestu i všetkým dobrodincom a povedal, že dnešné evanjelium sa tu zrealizovalo. Veriaci tejto mladej farnosti nezostali so založenými rukami opovážlivo sa spoliehajúc na Boha, ale zapojili sa do Božieho diela – Ježiš dal im a oni dávali ďalším a tak mohlo vzniknúť toto gréckokatolícke centrum ako brána na sídlisko, ba ako studňa živej vody Ježišovej uprostred tohto sídliska, kde môžu ľudia prichádzať a načerpať nových síl do každodenného života. „Vy im dajte jesť“ v duchovnom zmysle znamená to, že Ježiš si chce poslúžiť nami, aby sme išli a evanjelizovali, odpúšťali, preukazovali milosrdenstvo, ktoré sme zakúsili, mali dôveru vo víťazstvo Ježiša Krista nad každou smrťou, aby táto farnosť bola viditeľná na tomto mieste.

Sám vladyka Ján pri svojej nedávnej návšteve tejto farnosti nazval situáciu v nej zázrakom, nakoľko ešte pred deviatimi rokmi táto farnosť nemala ani vlastný chrám. „Aj my kňazi a veriaci farnosti takto vnímame milosti, ktoré náš Otec udeľuje nášmu spoločenstvu a sme za to nesmierne vďační. Na prvom mieste Bohu, ale i každému, kto akýmkoľvek viditeľným i neviditeľným spôsobom priložil ruku k dielu,“ povedal kaplán farnosti Tomáš Kavuľa.

Na konci slávnosti všetkým zo srdca poďakoval farár farnosti otec Florián Potočňák, ktorý následne pri obede odovzdal viacerým pamätné listy vladyku Jána.

Slávnostnú liturgiu spevom doprevádzali bohoslovci Kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča z Prešova a pani Anna Servická, speváčka ľudových a náboženských piesní.

Gréckokatolícka farnosť blažených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka je mladá, bola zriadená v roku 1997. Farský dom začali stavať v jeseni 2017 posviackou základného kameňa a v podstate po dvoch rokoch prác sa teraz uskutočnila slávnostná posviacka.

 

Zdroj: Tomáš Kavuľa

 

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo