august 05, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné, archív TV7 Foto: ilustračné, archív TV7

V návrhu programu je osem bodov.

15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční v utorok 29. júla 2020 so začiatkom o 13:00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici. Priamy prenos zasadnutia môžete sledovať naživo na stránke mesta a aj na stránke televízie TV7.

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020 o zriadení Materskej školy, Matice slovenskej č. 13, 080 01 Prešov a o zrušení Materskej školy, Hviezdoslavova č. 10, 080 01 Prešov a jej súčasti školskej jedálne
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

3. Návrh na schválenie majetkového prevodu − odkúpenie ul. Jarková
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/Z/2020
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

5. Návrh na schválenie dotácií podľa čl. 1 písm. g) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom Prešovpodporované oblasti v znení neskorších zmien a doplnkov
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

6. Návrh na schválenie investície do obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

7. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 301/2020 zo dňa 22.04.2020
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov

8. Záver

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Poslanci rokovali na 5. MsZ Poslanci rokovali na 5. MsZ

    Poslanci mesta Prešov prijali po pozmeňujúcich návrhoch všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

  • TV7 prinesie 43 bodov naživo TV7 prinesie 43 bodov naživo

    5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční v stredu 19. júna 2019 so začiatkom o 9.00 hodine.

  • 15. zasadnutie MsZ 15. zasadnutie MsZ

    Rokovanie 29.7.2020 od 13:00.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo