august 05, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: Jarková ulica, archív TV7 Foto: Jarková ulica, archív TV7

Jarková ulica v centre Prešova bude od 27.7.2020 do 2.8.2020 kompletne uzavretá v úseku približne 500 metrov.

Dôvodom je rekonštrukcia kanalizácie, ktorú bude realizovať Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Na základe požiadavky stavebníka, ktorým je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., bude 7 dní kompletne uzavretá Jarková ulica v úseku od križovatky s ulicou Tkáčska po vjazd na ulicu Suchomlynská. Tento úsek bude označený dočasným dopravným značením. Dôvodom vylúčenia dopravy v čase úplnej uzávierky ulice je rekonštrukcia kanalizačného zberača. Náhradné parkovanie vozidiel bude možné na existujúcich parkoviskách v okolí ulice Jarková. Dopravný prístup na Jarkovú ulicu bude možný iba z Šarišskej ulice. Výjazd bude možný len na ulice Suchomlynská, Baštová a Hlavná z konca Jarkovej ulice.

Mesto Prešov ako príslušný cestný správny orgán stanovilo zhotoviteľovi stavby niekoľko podmienok:

- Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť podľa možností a charakteru stavebných prác vytvorenie bezpečného koridoru pre peších po celej dĺžke jednotlivých úsekov stavby na Jarkovej ulici, ako aj priečnych prepojení v priestore jednotlivých križovatiek a parkoviska.

- Zhotoviteľ stavby bude v dostatočnom časovom predstihu informovať obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností na Jarkovej ulici o plánovanej uzávierke a obchádzkových trasách, o prístupe k nehnuteľnostiam, respektíve o iných dočasných zmenách vyvolaných uzávierkou.

- Žiadateľ zodpovedá na aktuálnosť dopravného značenia počas celej doby uzávierky. V prípade nedodržania daných podmienok znáša všetky právne dôsledky.

- Ak v dôsledku rekonštrukcie dôjde k znečisteniu alebo poškodeniu miestnych komunikácií, verejného priestranstva a verejnej zelene, žiadateľ je povinný okamžite zabezpečiť ich opravu a odstránenie poškodení na vlastné náklady.

 

Zdroj: Mesto Prešov

Naposledy zmenené pondelok, 27 júl 2020 22:29

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo