august 05, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: zdroj mesto Prešov Foto: zdroj mesto Prešov

Na križovatke Armádneho Generála Svobodu – Zemplínska bol vymenený rozpadnutý asfalt a poškodené vpusty dažďovej kanalizácie.

Opravené sú už aj zálivy na neďalekej zastávke Martina Benku, ktoré slúžia pre vozidlá MHD. Starý asfalt bol dlhodobo poškodený sieťovými rozpadmi a v blízkosti svetelnej signalizácie sa na vozovke vytvárali koľaje od ťažkých nákladných vozidiel. V rámci rekonštrukcie bola zrealizovaná oprava poškodenej vozovky v pravých jazdných pruhoch v oboch smeroch cesty. Oprava spočívala vo výmene podkladových vrstiev, ich stabilizácii a položení nového asfaltového krytu. Pri Zemplínskej ulici boli vymenené aj cestné obrubníky. Okrem toho boli opravené aj vjazdy a výjazdy zo zastávkových zálivov na susednej zastávke MHD. Na ceste pribudlo taktiež nové vodorovné dopravné značenie.

Súčasťou rekonštrukcie križovatky bola aj oprava a sfunkčnenie dažďovej kanalizácie. Keďže dažďová voda nemala kde odtekať, degradovalo sa podložie a následné poklesy bez odvodnenia nebolo možné opraviť. Nevyhovujúce podložie preukázala aj tlaková skúška. Poškodené uličné vpusty dažďovej kanalizácie boli kompletne vymenené. Zrealizované bola aj oprava drenážneho systému.

Práce realizovala spoločnosť MP KANAL, s.r.o. Odhadovaná cena celej rekonštrukcie je 70 467,85 eur.

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo