júl 22, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Uncategorised

Uncategorised

Informácie GDPR:

GDPR_pdf

 INFORMÁCIE GDPR (WWW)

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: seven media s.r.o.
Sídlo: Nábrežná 134, 080 01 Prešov, SR
IČO: 46 134 701
DIČ: 2023236193
IČ DPH: SK2023236193
Web: www.tv7.sk

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 24328/P

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Meno a priezvisko: Radomír Kreheľ
Telefón: 0905 584 468
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zodpovedná osoba DPO pre oblasť ochrany osobných údajov:
Meno a priezvisko: ---
Telefón: ---
Mail: ---

1. Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje:
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako
„Nariadenie GDPR“,
- a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ďalej ako „Zákon 18“.

2. Zodpovedná osoba DPO pre oblasť ochrany osobných údajov:
- zodpovedná osoba DPO nie je určená

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb:
- pri návšteve www stránky:
- súbory cookies sa nespracúvavajú
- pri emailovej komunikácii:
- emailová adresa, ostatné osobné údaje uvedené v emailovej správe
- pri účasti digitálneho vysielania:
- titul, meno, priezvisko
- vyobrazenie tváre, postavy, hlasová stopa
- ostatné osobné údaje fyzickej osoby – účastníka vysielania, ktoré sú súčasťou
spravodajstva

4. Účel spracúvania osobných údajov:
- vybavenie požiadavky / podnetu zaslaného prostredníctvom elektronickej pošty
- spravodajstvo – digitálne vysielanie (reportáž, TV relácia, iné...)

5. Právny základ spracúvania osobných údajov:
- spravodajstvo:
- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 78, odsek (2)
- emailová komunikácia:
- poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia
GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. a) Zákona 18

6. Doba uchovávania osobných údajov:
- spravodajstvo: neobmedzene / počas celej doby pôsobnosti spoločnosti seven media s.r.o.
- emailová komunikácia: do vybavenia podnetu / odvolania súhlasu

7. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
- bez oprávnených záujmov prevádzkovateľa

8. Identifikácia príjemcu osobných údajov:
- spravodajstvo: verejnosť

9. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
- osobné údaje sa neprenášajú

10. Práva dotknutej osoby:
- dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným
údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na
obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo
namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 / §
100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním
osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať;
odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na
súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

11. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:
- bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

12. Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia Nariadenia GDPR a Zákona 18:
- zásady spracúvania osobných údajov
- povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby
- všeobecné povinnosti prevádzkovateľa
- štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov
- bezpečnosť spracúvania

13. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť v zmysle § 79 Zákona 18 o osobných údajoch,
ktoré spracúva. 

 

 

Uncategorised
Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Postup posielania gólov pre Futbal za humnami 2019/20.

1. Stiahnúť si software - zadarmo, vyskúšané z https://www.gihosoft.com/free-video-cutter.html

2. Po nainštalovaní, spustiť. Nahrať si zápas do počítača, predpokladám, že to už každý vie - pripojiť kameru k počítaču, alebo čítačku kariet, podľa typu kamery. Na strihacom softvéry kliknúť ako na obrázku to + a nájsť si svoj stiahnutý zápas v počítači. Objaví sa video zápasu.

3. Keď si dáme prehrávať zápas, tak si ho môžeme pozrieť celý, alebo posuvníkom dole prechádzať. Nájdeme si gól, najlepšie podľa času dole, dá sa to nájsť na futbalnet.sk, ak ste si ho nezapamätali počas zápasu. Označíme si začiatok akcie a trochu po góle, radosť hráčov. Na pomoc je tam aj čas.

4. Keď to máme stačí kliknúť vpavo dole a objaví sa nám tabuľka v ktorej si klikneme na AVI. Po spracovaní gólu sa nám objaví či si to chceme prehrať, pre kontrolu je to dobré. Pokračujeme rovnako pre každý ďalší gól.

5. Ak máme všetky góly spracované je dobré ich aj označiť - premenovať napr.: 1kolo_Gregorovce_VSebastova_1,0.avi a podobne ďalej, aby sme mi vedeli pri stave napr 3:3 ktorý gól je ktorý.

Následne si stiahneme software Total Commander z https://www.ghisler.com/download.htm

Nainštalujeme, po spustení vidíme niečo podobné:

6. Klikneme na Sieť a FTP Nové spojenie.

7. Znovu Nové spojenie a vyplníme detaily spojenia:

Session: Futbal

Názov hostu: ftp.futbalzahumnami.sk

Uživateľ: gh1683602

Heslo: zavolajte na 0905 584 468 - nevypisovať, ale volať

 

8. Objaví sa Vám čo je nahrané na serveri

9. Vy si nájdete svoj zápas vo svojom počítači na druhej strane a presuniete ho na náš server.

9. Takto vidíte, koľko sa už prekopírovalo.

10. Ak to je presunuté, tak ako na jednej strane tak aj na druhej je rovnaký súbor z rovnakou veľkosťou.

V prípade nejasností volajte Radomír Kreheľ 0905 584 468

 

Book an appointment using SetMore

Uncategorised
Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

TV7 je súkromná lokálna televízia zameraná na aktuálne spravodajstvo a informácie o Prešove a o blízkom okolí. Primárnym cieľom TV7-Prešov od začiatku jej vysielania v roku 2013 je lokálny charakter spravodajstva, diskusné relácie a šport z blízkeho okolia, pretože chceme byť televíziou, ktorá je najbližšie k regiónu z ktorého pochádza. Licenciu na vysielanie programovej služby Televízie TV7 udelila Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 Vysielanie v meste Prešov a okolí môžete naladiť zadarmo:

- cez anténu DVB-T kanál 27,

- satelit Hispasat 30W-5

a aj v bezplatných balíkoch spoločností:

- Fiber TV Orange

- MAGIO

- UPC

- Slovanet,

- ANTIK,

- NUO Condornet.

- Kabelko (Bardejov)

- TKR (Humenné)

- GeCom (Michalovce)

Licenciu na vysielanie od udelenia Radou pre vysielanie a retransmisiu - 21. 10. 2011 vlastní spoločnosť seven media s.r.o., Nábrežná 134, Prešov. IČO: 46 134 701.

Licencia TV7 - RVR - formát pdf

Kontakt pre informácie a námety na reportáže: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  

Webový portál www.tv7.sk prevádzkuje spoločnosť seven media s.r.o., Nábrežná 134, Prešov. IČO: 46 134 701.

Rada pre vysielanie a retransmisiu vydala súhlas 22. 5. 2019 na prevádzkovanie audiovizuálnej služby na požiadanie na internetovej stránke www.tv7.sk

Služba na požiadanie - oznámenie RVR - formát pdf

Kontakt pre obchodné spolupráce a reklamu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

riaditeľ: Radomír KREHEĽ

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: +421 905 584 468