Mimoriadne MsZ

. Zobrazené v Súhrnné spravodajstvo

Spravodajstvo z Mimoriadného rokovania MsZ Prešov.
8.6.2015 sa konalo v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarková ul. č. 24 3. Mimoriadné zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

 


4. zasadnutie MsZ

. Zobrazené v Súhrnné spravodajstvo

Spravodajstvo z rokovania MsZ Prešov.
16.2.2015 sa konalo v zasadacej miestnosti Mestského úradu 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

 

3. zasadnutie MsZ

. Zobrazené v Súhrnné spravodajstvo

Spravodajstvo z rokovania MsZ Prešov.
26.1.2015 sa konalo v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarková ul. č. 24 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

 


Podľa § 12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sú rokovania mestského zastupiteľstva zásadne verejné. Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová v zmysle citovaného zákona vyzvala k účasti na zasadnutí MsZ mesta Prešov jeho obyvateľov a tým využiť právo podieľať sa na samospráve mesta.

Kontaktné údaje