November 2016

. Zobrazené v Prešovský magazín

Svetový deň výživy v PKO,
Jednota dôchodcov Slovenska: Spevácke skupiny v PKO a viac


Prešovský magazín sa venuje akciám organizovaných mestom Prešov. Zahŕňa akcie jednotlivých denných centier, škôl, spolupracujúcich organizácií a podujatí s podporou mesta.
Mesto Prešov finančne podporuje výrobu tohto magazínu.

Do novembrového magazínu sme pripravili reportáže z týchto akcií:
DIA deň,
Svetový deň výživy v PKO,
Jednota dôchodcov Slovenska: Spevácke skupiny v PKO,
25. rokov súboru Radosť

Kontaktné údaje