Január 2017

. Zobrazené v Prešovský magazín

Plesy v Prešove a Športovec roka 2016,
Dva denné stacionáre, a viac


Prešovský magazín sa venuje akciám organizovaných mestom Prešov. Zahŕňa akcie jednotlivých denných centier, škôl, spolupracujúcich organizácií a podujatí s podporou mesta.
Mesto Prešov finančne podporuje výrobu tohto magazínu.

Do januárového magazínu sme pripravili reportáže z týchto akcií:
Novoročná recepcia,
Podpis zmluvy Dobrý festival,
Športovec roka 2016,
Oslobodenie Prešova,
Dva denné stacionáre,
Plesy v Prešove

Kontaktné údaje