70. rokov SOŠ Technickej

. Zobrazené v Videosprávy

K výročiu dostali aj nové logo.
Stredná odborná škola technická 23. novembra slávnostnou akadémiou oslavovala 70. výročie školy. Tematickými scénkami a hudobnými vystúpeniami si pripomenuli jednotlivé desaťročia od budovania socializmu až po dnešok. Pri tejto príležitosti boli ocenení pedagógovia a aj nepedagogický pracovníci. Škole prišli zablahoželať zástupcovia partnerských škôl z Čiech, Bieloruska a Poľska. Riaditeľ školy Mgr. Štefan CMAR odhalil aj nové logo školy.
 

Kontaktné údaje