Odvolaná mimoriadná situácia

. Zobrazené v Videosprávy

Vyhlásená bola 20. novembra 2015
Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová v zmysle zákona Národnej Rady Slovenske Republiky číslo 42/1994 Zbierky zákonov o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov odvoláva mimoriadnu situáciu,ktorá bola vyhlásená dňa 20.novembra 2015. Platila teda do 15. novembra2018. Odvolaniu predchádzalo vyjadrenie zložiek Integrovaného záchranného systému - Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove a Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. Mimoriadna situácia vyhlásená v roku 2015 súvisela s pozastavením stavebnej činnosti na stavbe I/68, odbočka Škultétyho – ZVL. Tým nastalo obdobie ohrozenia, ktoré viedlo ku vzniku udalostí ohrozujúcich život, zdravie a majetok občanov a životného prostredia.
 

Kontaktné údaje