Matej Tóth v Lemešanoch

. Zobrazené v Videosprávy

Cieľ - rozhýbať deti a priviesť ich k pohybu.
Matej Tóth navštevuje základné školy vo všetkých kútoch Slovenska, kde odovzdáva granty, ktoré si vybojovali v súťaži Dobrá vec. Do súťaže, ktorá prebiehala od apríla do konca júna 2018, sa zapojilo 11 % slovenských základných a stredných škôl. Do hlasovania sa celkovo zapojilo 281 základných a 90 stredných škôl, pričom spolu získali takmer 440 000 hlasov.
 
Medzi úspešné sa v našom kraji zaradila Základná škola s MŠ v Lemešanoch. Škola privítala olympionika ľudovým vystúpením a tanečným vystúpením v športových dresoch. Športová akadémia spájaná s menom majstra sveta a olympijského víťaza v chôdzi na 50 km sa nevenuje priamo chôdzi, no v Lemešanoch náš úspešný atlét predviedol deťom základy tejto disciplíny. Pozitívnu spätnú väzbu nielen zo strany pedagógov, ale najmä detí priniesla aj beseda. Matejovi na tvári vyčarila úsmev hlavne jedna otázka na telo. Vedenie školy víta takéto aktivity, ktoré napomôžu k napredovaniu vo fyzickom aj v psychickom vývoji žiakov. Nájsť pre deti zmysluplnú mimoškolskú aktivitu nie je jednoduché.
 

Kontaktné údaje