Tradične v PKO

. Zobrazené v Videosprávy

Mesto Prešov aktívne a dlhodobo venuje veľkú pozornosť zdravej výžive.
Zároveň organizuje aj tradičné akcie na ktorých sa prezentujú zamestnanci školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tak tomu bolo aj 16. októbra v PKO, pri príležitosti Svetového dňa výživy. Už po jedenásty raz za sebou tam rozvoniavali jedlá, ktoré boli nielen lákavé na pohľad, ale predovšetkým, výborne chutia. Tento ročník bol venovaný téme obilnín. Obilninové jedlá, ktoré mali deti, rodičia i hostia možnosť vidieť a následne aj ochutnať, pripravili zamestnanci zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Tým potvrdili, že sa gastronómii venujú s naozajstnou láskou.
 
Svetový deň výživy bol tak ukážkou vysokej profesionality a odbornej zdatnosti. Prítomným sa na podujatí prihovorila aj prezidentka Prvej asociácie školského stravovania Mgr. Oľga Koklesová. Mesto za dlhoročnú prácu ocenilo: Cecília Veselovská, kuchárka z MŠ na Haburskej ulici, Viera Janovčíková, vedúca školskej jedálne v MŠ Bernolákova, Irena Centková, kuchárka v MŠ Budovateľská, Kamila Hrušková, vedúca školskej jedálne. Tento Svetový deň výživy bol príležitosťou na ocenenie vystavených jedál zamestnancov. Cenu primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej získal Bulgur s králičím mäsom a zeleninou, ktorý pripravili kuchárky z MŠ Haburská.
 

Kontaktné údaje