Reklamné pútače zavadzajú výhľadu

. Zobrazené v Videosprávy

Je zakázané ich dávať do križovatiek.
Mesto Prešov, odbor dopravy a životného prostredia upozorňuje, že v zmysle zákona o pozemných komunikáciách skládky materiálov alebo reklamné stavby, ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia na správu pozemných komunikácií ani na riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať na križovatke tak, aby bránili vodičovi v rozhľadovom poli vodiča na križovatke.
 

Kontaktné údaje