22. akademický rok

. Zobrazené v Videosprávy

Vzdelávaciu činnosť v akademickom roku 2018/2019 zabezpečí 546 pedagogických zamestnancov.
Prešovská univerzita v Prešove oficiálne vstúpila do nového už 22. akademického roka. Na slávnostnom podujatí ocenil rektor Peter Kónya vedecko-pedagogických pracovníkov i študentov. Okrem toho, rektor odovzdal primátorke Prešova striebornú medailu za rozvoj spolupráce medzi univerzitou a mestom. Slávnostného otvorenia v Divadle Jonáša Záborského sa zúčastnilo takmer 500 hostí zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rumunska či Ukrajiny. Prešovská univerzita po rekonštrukcii auly vo Vysokoškolskom areáli, ukončila a sprevádzkovala aj budovu Unipolab ako súčasť vedeckého parku Technicom. Rekonštrukciou prešla aj prístupová cesta k Rektorátu univerzity s vytvorením niekoľkých desiatok parkovacích miest. V týchto dňoch sa finišuje aj s modernizáciou viacúčelového športového areálu s atletickou dráhou a niekoľkými ihriskami. Športový stánok bude využívať nielen Fakulta športu PU, ale aj ostatní študenti univerzity. Areál bude k dispozícii aj žiakom základných a stredných škôl. Prístup na športovisko bude mať aj široká verejnosť. Samotná výučba v zimnom semestri bude prebiehať od 17. septembra do 14. decembra. Po nej bude nasledovať skúškové obdobie od 17. decembra do 08. februára. Vzdelávaciu činnosť v akademickom roku 2018/2019 zabezpečí 546 pedagogických zamestnancov. Z nich 58 profesorov, 130 docentov, 320 odborných asistentov, 9 asistentov, 23 domácich a 6 zahraničných lektorov.
 

Kontaktné údaje