Klub nadaných detí

. Zobrazené v Videosprávy

Členmi klubu sa môžu stať žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl.
S príchodom nového školského roka majú rodičia v Prešove možnosť prihlásiť svoje deti do mimoškolského projektu vzdelávania nadaných žiakov. O členstvo v Klube nadaných detí je každoročne veľký záujem. Jeho náplňou je zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov u detí, čitateľská i finančná gramotnosť, rozvoj motorických schopností a experimentovanie. Členmi klubu sa môžu stať žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl. Stretnutia nadaných detí sú zdarma a prebiehajú v prenajatých priestoroch základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Nadaným žiakom sú na prácu zapožičané rôzne školské pomôcky, nechýbajú rôzne poznávacie výlety či logické sústredenia. Súkromný projekt vzdelávania nadaných a talentovaných detí organizačne vedú učitelia a špeciálni pedagógovia z Prešova, ktorí sa výchove a vzdelávaniu nadaných žiakov venujú už roky. Jedinečný projekt vzdelávania nadaných žiakov patrí medzi projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
 

Kontaktné údaje