Osadili sošku sv. Barbory

. Zobrazené v Videosprávy

Výstavba tunela Prešov začala 31. júla 2018. Pri jeho východnom portáli osadili sošku svätej Barbory, patrónky baníkov, s požehnaním rímskokatolíckeho košického pomocného biskupa Mareka Forgáča. Tunel Prešov je hlavným tunelovým objektom. Predpoklad prerazenia tunela je v lete 2019. Pričom za ten čas z jeho útrob vyvezú približne 400 tisíc kubických metrov zeminy. Jedno vozidlo vyvezie 8 kubických metrov, teda z tunela tieto vozidlá budú musieť vyjsť asi 50 000 – krát. Tunel je súčasťou juhozápadného obchvatu mesta Prešov.
"Tunel Prešov bude dvojrúrový, s jednosmernou premávkou v každej rúre. Severná tunelová rúra bude mať dĺžku 2 230,5 m a južná 2 244 m. Razenie je realizované zo západného i východného portálu cyklickou metódou razenia – novou rakúskou tunelovacou metódou,“ uviedol predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti Ladislav Dudáš. Okrem tunela na tomto diaľničnom úseku bude 18 mostov, 17 vetiev križovatiek s dĺžkou 11 kilometrov a šesť kilometrov protihlukových stien. Celková suma D1 Prešov západ – Prešov juh je vyše 350 miliónov eur. Výstavba je spolufinancovaná z fondov Európskej únie. Odovzdanie stavby do užívania je naplánované na jún 2021.
 

Kontaktné údaje